Huyện Bắc Bình Sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2018
Hội Khuyến học huyện Bắc Bình vừa tổ chức sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội. Toàn huyện đến nay có 200 chi hội, trong thời gian qua, hội phát triển mới 571 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 14.482 người. 

Hội Khuyến học huyện Bắc Bình đã vận động xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; thông qua đó, Huyện hội đã cấp hơn 1.000  suất học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho các em học sinh nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”  và “Đơn vị học tập”  không ngừng được phát triển. Đến nay, toàn huyện có 16.546 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt 52% so với kế hoạch năm; 14 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”, đạt 60,9%;  49 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” và 54 đơn vị đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”…

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội đạt chỉ tiêu Hội cấp trên giao; đồng thời đẩy mạnh vận động xây dựng “Gia đình hiếu học ”, “ Dòng họ hiếu học ”, “ Cộng đồng học tập ” và “Đơn vị học tập ”; từ Huyện Hội đến cơ sở, tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức để xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả theo chỉ tiêu của Tỉnh Hội đề ra.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình trao cờ thi đua xuất sắc trong năm 2017 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học xã Hòa Thắng./. 

Chung Diễm

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)