Khối Thi đua 8 sơ kết công tác Thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 30/7/2018, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Khối Thi đua 8 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua 6 tháng đầu năm 2018.


Dự Hội nghị, có đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện lãnh đạo các Hội là thành viên của Khối Thi đua 8. Đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh kiêm Trưởng Khối Thi đua 8 đã chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Hội Khuyến học tỉnh (Trưởng Khối) trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua của Khối trong 6 tháng đầu năm 2018, các đại biểu là đại diện thành viên trong Khối đã thảo luận, tham gia góp ý bổ sung báo cáo chung. Các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh và bổ sung những phần việc cụ thể có liên quan đến tổ chức mình; đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh một số vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy của các tổ chức Hội hiện nay.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đ/c Phạm Quỳnh Châu đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo chung của Khối. Thống nhất đưa vào phần kiến nghị với UBND tỉnh trong việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Hội cần có văn bản hướng dẫn thống nhất của các Hội ngành dọc từ Trung ương xuống; tránh cách làm từ dưới lên (như ở Tánh Linh) gây xáo trộn và khó khăn cho hoạt động của một số tổ chức Hội vừa sáp nhập ở địa phương./.
                                                                                                 Trần Trung

HÌNH ẢNH HN
Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)