Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018
Thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018, vừa qua Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động và công tác quản lý, sử dụng quỹ Khuyến học ở các địa phương.


Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chọn 3 huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân để tổ chức kiểm tra về kết quả thực hiện cuộc vận động và công tác quản lý, sử dụng quỹ Khuyến học năm 2018 ở địa phương. Đoàn kiểm tra do đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của các đ/c Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; đ/c Trần Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh tham gia kiểm tra ở huyện Bắc Bình.

Lần lượt trong các ngày 01, 02 và 06/11/2018, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân. Tại mỗi địa phương, Đoàn đã nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và kết quả thực hiện cuộc vận động ở địa phương năm 2018; kiểm tra hồ sơ xét cấp học bổng và chứng từ thu, chi quỹ cấp huyện năm 2018.

Kết quả qua kiểm tra, các huyện đều tham mưu được cho cấp ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện; đồng thời chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã; có kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động ở địa phương. Kết quả vận động quỹ ở 2 huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, hai huyện đều tổ chức được Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018; riêng huyện Hàm Tân đến hết tháng 10/2018 vận động quỹ mới đạt 60% kế hoạch. Về cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2018, cả 3 huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Điểm mới được ghi nhận ở huyện Hàm Tân là, Ban Chỉ đạo huyện đã phát động phong trào “Mỗi đơn vị một địa chỉ Tiếp bước cho em đến trường”, được nhiều cơ quan, đơn vị ở huyện hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào này, nhiều em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ hàng tháng…

Về kiểm tra của Ban Chỉ đạo huyện với các xã, thị trấn, mới có huyện Bắc Bình tổ chức kiểm tra, 2 huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Tân chưa kiểm tra được Ban Chỉ đạo cấp xã. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ, nhìn chung các huyện đều thực hiện đúng quy định, tiền vận động ủng hộ quỹ được chuyển vào tài khoản tại Ngân hàng; có sổ sách theo dõi; việc thu, chi có đủ chứng từ theo quy định; chưa phát hiện có sai phạm ở quỹ các huyện. Việc xét, cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” các huyện thực hiện đúng Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Qua kiểm tra, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cũng ghi nhận một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương. Đồng thời, góp ý với Ban Chỉ đạo các huyện về công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo; công tác kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo cấp xã, nhất là ở những xã yếu; về công tác lập và lưu giữ hồ sơ, chứng từ thu, chi quỹ Khuyến học…
Kết thúc đợt kiểm tra, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh có văn bản thông báo kết quả với Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương được kiểm tra năm 2018./.
                                                                                                Trần Trung

HÌNH ẢNH ĐOÀN KIỂM Ở CÁC HUYỆN
Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)