Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai Kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh năm 2019
Ngày 07/6/2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp triển khai Kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh và truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2019.


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất về nội dung Kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh và tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2019 Quỹ cấp tỉnh sẽ tổ chức đợt vận động tập trung trong 2 tháng (tháng 7 và tháng 8 năm 2019), với chỉ tiêu vận động 02 tỷ đồng tiền mặt và tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vào tối 30/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Để thực hiện kế hoạch, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra các biện pháp vận động quỹ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai các công việc cụ thể để vận động quỹ đạt kết quả và tổ chức thành công lễ truyền hình trực tiếp, nhằm tôn vinh các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp ủng hộ cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh./.

                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)