Công văn số 1149/HKH

Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ cho TW Hội KHVN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành Hội báo cáo kết quả công tác Khuyến học Quý I/2020 của địa phương.

 Nội dung báo cáo:

- Tình hình, kết quả công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác phát triển hội viên mới, xây dựng, củng cố tổ chức Hội; kết quả đăng ký xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập năm 2020; kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019; kết quả tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch số 160-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4287/KH-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bô Chính trị (khóa X); về tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 4995/UBND-KGVXNV ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 23 KH/KHBT ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh hội về “Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016- 2020) về nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu các cấp trong tỉnh”; công tác phối hợp và vận động nhân dân tham gia học tập tại TTHTCĐ; vận động quỹ khuyến học và các hoạt động hỗ trợ nhà trường; công tác liên kết, phối hợp với các lực lượng, tổ chức xã hội…

- Nêu nhận xét chung, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị, nhất là việc chuẩn bị và tiến hành hội nghị tổng kết 4 mô hình học tập ở cấp xã (nếu có). Kèm theo các Biểu mẫu thống kê  Quý I/2020.

- Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2020.

Thời gian báo cáo trước ngày 20/3/2020.


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)