Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết vận động quỹ khuyến học Quý I năm 2020

Quý I/2020 Hội Khuyến học thành phố đã vận động được 769.739.000 đồng quỹ khuyến học tiếp bước cho em đến trường. Trao học bổng tiếp bước cho em đến trường số tiền: 272.700.000 đồng, hỗ trợ học sinh nghèo số tiền: 429.867.000 đồng, khen thưởng học sinh số tiền: 71.947.000 đồng.Quý I/2020 Hội Khuyến học thành phố đã vận động được 769.739.000 đồng quỹ khuyến học tiếp bước cho em đến trường. Trao học bổng tiếp bước cho em đến trường số tiền: 272.700.000 đồng, hỗ trợ học sinh nghèo số tiền: 429.867.000 đồng, khen thưởng học sinh số tiền: 71.947.000 đồng.

Trong quý I/2020, Hội Khuyến học thành phố ngoài việc phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm tặng quà cho các gia đình học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em có điều kiện cùng vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Hội còn vận động ủng hộ quỹ khuyến học tiếp bước cho em đến trường với số tiền 769.739.000 đồng, qua đó đã kịp thời xét trao học bổng tiếp bước cho em đến trường 293 suất với số tiền: 272.700.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo: 1135 suất với số tiền: 429.867.000 đồng; khen thưởng học sinh: 604 suất với số tiền: 71.947.000 đồng. Tổng chi quý I/2020 là: 811.539..000 đồng. Cũng trong quý I đã phát triển mới: 824 hội viên, tăng 143% so cùng kỳ, đưa tổng số hội viên hiện có là: 28.636 hội viên, đạt tỉ lệ 11% so với dân số. Đến nay, đã có: 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký: 40.199 hộ, đạt tỷ lệ: 66,22% so với số hộ, tăng 107% so cùng kỳ năm 2019; Có 02/ 02 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ hiếu học; Có: 115/126 khu phố; 85/85 đơn vị đăng ký xây dựng cộng đồng, đơn vị học tập. Về tổ chức đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã, đến nay Hội đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND thành phố đang tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại ở các phường, xã năm 2019. Trong quý I/2020, các TTHTCĐ đã mở được 39 lớp, (giảm 4 lớp so với cùng kỳ năm 2019) với: 3824 lượt hội viên tham gia học tập, tăng so cùng kỳ 616 lượt hội viên. Nhìn chung, các Trung tâm hoạt động ít hiệu quả, số trung tâm mở được lớp không nhiều, các lớp được mở chủ yếu học Nghị quyết do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai là chính./.

                                                                                                                                       Ngày 20/3/2020

                                                                                                                        L.M.C - Hội khuyến học Phan Thiết


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)