Hội Khuyến học La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” học kỳ II năm học 2019-2020

Sáng thứ hai, ngày 11/5/2020 Hội Khuyến học Thị xã thông qua Chủ tịch các Hội Khuyến học cơ sở và Hiệu trưởng các trường đã trao 58 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”.Nhằm có sự hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” Hội Khuyến học thị xã đã thống nhất trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” học kỳ II năm học 2019-2020 ngay khi các trường cho học sinh đi học lại sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi sáng thứ hai, ngày 11/5/2020 Hội Khuyến học Thị xã thông qua Chủ tịch các Hội Khuyến học cơ sở và Hiệu trưởng các trường trao 58 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban chỉ đạo thị xã cho học sinh tại 10 trường THCS trong thị xã với tổng số tiền là 58.000.000 đồng và 4 suất hỗ trợ sinh hoạt phí 3 tháng của Quỹ Thiện Tâm cho 4 em học sinh tiểu học với số tiền 6.000.000 đồng.

Số tiền học bổng cấp trong dịp này đã kịp thời giúp các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm, động viên cho con em đến trường sau thời gian dài không có thu nhập vì nghỉ việc do phòng, chống dịch Covid-19./.

 

                                                                                                                   La Gi, tháng 5/2020  

                                                                                                            Hội Khuyến học La Gi


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)