Thị trấn Liên Hương tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

Ngày 05/6/2020, Ủy ban nhân dân Thị trấn Liên Hương đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn Thị trấn.Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, ngày 05/6/2020 Ủy ban nhân dân Thị trấn Liên Hương đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện  Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thị trấn.

 Lãnh đạo UBND thị trấn trao giấy khen cho các mô hình tiêu biểu

  Đến dự hội nghị, ở tỉnh có Ông Nguyễn Quang Ánh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Ông Lê Đình Chương, Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh; ở huyện có đồng chí Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; ở Thị trấn có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt Trận, Chi hội trưởng Khuyến học 14 khu phố cùng đại diện các mô hình tiêu biểu của địa phương.

Lãnh Đaọ Hội khuyến học tỉnh và Huyện dự Hội nghị

Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục, là điều kiện phát triển kinh tế. Vì vậy, trong các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy, UBND Thị trấn hàng năm đều có sự chỉ đạo thực hiện các hoạt động về giáo dục, về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt là việc triển khai xây dựng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” theo kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh.

Được UBND huyện làm điểm việc xây dựng các mô hình học tập từ năm 2016, nên công tác chuẩn bị của Thị trấn khá chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, phân công trách nhiệm từng thành viên cụ thể theo hướng sát địa bàn dân cư. Từng chi bộ Khu phố có ra Nghị quyết để tập trung lãnh, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận phối hợp với Chi hội Khuyến học vận động thực hiện xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”; Chi bộ các trường học đăng ký thực hiện “Đơn vị học tập”. Hàng năm đều tiến hành sơ kết và triển khai vận động thực hiện cho năm sau.

Kết quả mô hình “Gia đình hiếu học” năm 2016 mới chỉ đạt 37,28% dạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” (2.631/7.105 hộ), đến năm 2019 đạt 70,68% (5.557/7.862 hộ); nhiều Khu phố có tỉ lệ hộ gia đình đạt khá cao như: Khu phố 8, Khu phố 4.

Mô hình “Dòng họ hiếu học”, năm 2016 có 03 dòng họ đăng ký, kết quả 2/3 Dòng họ được công nhận, đạt tỉ lệ 66,67%; đến năm 2019 chỉ còn 02 Dòng họ đăng ký, đạt tỉ lệ 100%.

Về “Cộng đồng học tập” năm 2016 chỉ có 3/14 Khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 21,42%; đến năm 2019 số Khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập” tăng lên 57,14%.

Mô hình “Đơn vị học tập” của Thị trấn nhìn chung hoạt động ổn định, năm 2016 có 8/10 đơn vị được công nhận, đạt tỉ lệ 80%; đến năm 2019 số “Đơn vị học tập” được công nhận, đạt tỉ lệ 100% (10/10 đơn vị).

          Có thể nói kết quả 5 năm thực hiện các mô hình học tập ở địa bàn Thị trấn Liên Hương đã đạt những kết quả đáng khích lệ, tỉ lệ đạt danh hiệu năm sau cao hơn năm trước; nét nổi bật là việc duy trì tiếp bước đến trường đều khắp 14/14 Khu phố, ở các dòng họ và các trường học; đã duy trì thực hiện tốt mô hình “Trao kiến thức cho em đến trường”; đa số con em ra trường có việc làm; tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng hàng năm giảm dần; số gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo và động viên con cái học hành đến nơi đến chốn, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tăn lên.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện và tỉnh ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, vai trò tham mưu tích cực của các cấp Hội Khuyến học; sự cộng đồng trách nhiệm của cánh tay nối dài ở địa bàn Khu phố. Bên cạnh đó, các vị cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác, kiểm tra giám sát; củng cố và phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động và thực hiện tốt Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

          Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân Thị trấn Liên Hương đã khen thưởng 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mô hình học tập ở địa phương. Mong rằng, việc xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn trong thời gian tới sẽ ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn  nhiều mô hình tiêu biểu hơn nữa./.

                                                                                                                                                                   Tháng 6/2020

                                                                                                                                                                    Trần Hạnh


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)