Giao ban Cụm Khuyến học các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Ngày 10/7/2020, tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Cụm Khuyến học miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020. 

  Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Hiền – PGS, TS, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các Đoàn đại biểu Hội Khuyến học của 8 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (gồm TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận). Ngoài Thường trực 8 Tỉnh Hội còn có Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố của 3 tỉnh (Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu) và phóng viên Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu được mời tham dự, theo dõi, đưa tin.

Ông Phạm Quỳnh Châu -Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh Bình Thuận Phát biểu tại Hội nghị

  Tại Hội nghị, ông Lê Minh Thành - Trưởng Cụm Khuyến học đã trình bày Báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm Khuyến học miền Đông Nam bộ. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, tuy bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động Khuyến học, nhưng công tác khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các tỉnh, thành trong Cụm vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển khá toàn diện, đạt kết quả đáng khích lệ. Nỗi bật là công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên; công tác vận động quỹ khuyến học đạt kết quả khá; hoạt động khuyến học, khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, trọng tâm là toàn Cụm đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thực hiện theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về Gia đình học tập cuối năm 2019 đạt 72,15%/70% KH năm 2020; về Dòng họ học tập cuối năm 2019 đạt 80,38/50% KH năm 2020; về Cộng đồng học tập cuối năm 2019 đạt 96,46%/50% KH năm 2020; về Đơn vị học tập cuối năm 2019 đạt 92,31%/50% KH năm 2020. Công tác phát triển hội viên khá tốt, tổng số hội viên toàn Cụm hiện nay 3.747.226 hội viên/19.352.754 dân số toàn Cụm, đạt tỷ lệ 19,38%, tăng 1.68% so cùng kỳ. Chất lượng hội viên được chú trọng nâng cao, tỷ lệ hội viên là đảng viên đạt bình quân 87,75% so với tổng số đảng viên, tăng 11,65% so cùng kỳ. Vận động quỹ Khuyến học được các tỉnh, thành quan tâm vận dụng nhiều hình thức phong phú, với tổng nguồn quỹ 6 tháng đầu năm trên 461,4 tỷ đồng, đạt bình quân 23,878đ/người dân (trong đó Bình Thuận vận động trên 42,5 tỷ đồng, bình quân quỹ đạt 33,409đ/người dân).

Từ nguồn quỹ vận động 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành đã cấp 104.875 suất học bổng khuyến học, trị giá trên 52,9 tỷ đồng; 35.775 suất học bổng khuyến tài, trị giá trên 22,7 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ phương tiện học tập 493.589 suất, trị giá trên 87,4 tỷ đồng. Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trong 6 tháng đã mở được 7.738 lớp, với tổng số 1.632.160 lượt người tham dự.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn Cụm đều chậm; tỷ lệ hội viên là đảng viên và hội viên có đóng hội phí và được cấp thẻ chưa đều, có tỉnh còn rất thấp; Vận động quỹ khuyến học có tỉnh đạt mức bình quân còn dưới 10.000đ/người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã bổ sung làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong việc Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, như: Tổng kết 5 năm (2016-2020), nhưng kết quả 4 mô hình chỉ có 4 năm (2016-2019); Giấy chứng nhận các mô hình phải do UBND cấp huyện ký, đóng dấu, số lượng lại quá lớn, kinh phí hạn chế…Tuy nhiên, với sự cố gắng, quyết tâm cao của các cấp Hội nên kết quả các mặt công tác Khuyến học ở Bình Thuận 6 tháng đầu năm đạt khá toàn diện./.

                                                                                                Bình Thuận, ngày 13/7/2020

                                                                                                       Văn phòng Tỉnh Hội

  


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)