TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN
Ngày 08/4/2016, tại thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị ở tỉnh có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh và các Sở, Ngành, Hội, Đoàn thể có liên quan ở tỉnh; ở cấp huyện có lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; các Phòng, Ban có liên quan và Thường trực Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố.

Đây là Hội nghị do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức để quán triệt, triển khai Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBDN tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và Quy trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
 
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã phân công PGS, TS Lương Ngọc Toản – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và đ/c Dương Viết Đóa – Phó Văn phòng TW Hội KHVN về dự, theo dõi Hội nghị này ở Bình Thuận. 
 
Đ/c Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu khai mạc và quán triệt những vấn đề trọng tâm các đại biểu dự Hội nghị cần nắm vững để triển khai thực hiện. Giao cho Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản và Quyết định nói trên của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị,  theo phân công của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã quán triệt Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016; Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBDN tỉnh; triển khai văn bản Hướng dẫn số 25-HD/HKH ngày 17/3/2016 của Hội Khuyến học tỉnh và hướng dẫn các bước tiến hành, cách đánh giá, cho điểm, bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo Bộ Tiêu chí do UBDN tỉnh ban hành. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Lương Ngọc Toản – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã đánh giá cao công tác tham mưu của Hội Khuyến học tỉnh để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Bộ Tiêu chí nói trên; đồng thời đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Kế hoạch nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí tin tưởng với cách làm của tỉnh Bình Thuận, nhất định phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” theo Đề án 281 do Thủ tướng chính phủ đã ban hành sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và thành công tốt đẹp./.

                                                                                                       Trần Trung 
HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:
Đại biểu dự Hội nghị


Đ/c Nguyễn Thành Tâm - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch và Bộ Tiêu chí của UBND tỉnh ban hành


PGS, TS Lương Ngọc Toản phát biểu tại Hội nghị


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)