Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 25/4/2016, UBND huyện Tuy Phong tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch nhân rộng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Hội khuyến học, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể; ở xã thị, trấn có Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội khuyến học.

Đồng chí Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc, quán triệt các đại biểu dự hội nghị cần nắm chắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, nắm vững Quyết định 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” và Quy trình tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí, để triển khai ở địa phương mình trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Theo phân công của UBND huyện, đồng chí Trần Thị Hạnh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện triển khai Quyết định số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện về nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và huyện; đồng chí Nguyễn Trọng Di - Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 và Quy trình thực hiện Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 25-HD/KHBT ngày 17/3/2016 của Hội khuyến học tỉnh về triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc. Kết thúc hội nghị, đồng chí Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn quán triệt các văn bản của Tỉnh, Huyện, trên cơ sở đó phát động đăng ký thực hiện các mô hình ở địa phương mình, thời gian thực hiện trong tháng 5/2016; củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, đồng thời xác định cấp xã là cấp quan trọng nhất, Hội khuyến học huyện là cơ quan tham mưu chính; lãnh đạo các ban ngành của huyện cần nắm bắt những nội dung cơ bản để phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhân rộng các mô hình trên địa bàn, đồng thời mong muốn phong trào học tập suốt đời trong gia đình, Dòng họ, Cộng đồng theo Đề án 281 do Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống và thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                                              Trần Hạnh

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ:


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)