Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời
Ngày 13/5/2016, UBND huyện Thị xã La Gi đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập giai đoạn 2016 – 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; ở Thị xã có lãnh đạo UBND, Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Mặt trận, Đoàn thể của huyện; ở các phường xã có Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội Khuyến học tham dự; Đồng chí Trần Thanh Quế – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đ/c Trần Thanh Quế – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu khai mạc và quán triệt những vấn đề trọng tâm các đại biểu dự Hội nghị cần nắm vững để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 25/3/2016 của UBND thị xã; Hội Khuyến học thị xã đã triển khai Hướng dẫn số 25-HD/KHBT ngày 17/3/2016 và các văn bản của Hội Khuyến học tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020.

 Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản thống nhất cao với các văn bản triển khai của tỉnh và thị xã. Tuy nhiên, đại biểu cũng nêu khó khăn về cán bộ Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố không có chế độ gì, chủ yếu chỉ làm việc với nhiệt tình, tâm huyết vì cộng đồng. Cho nên khi triển khai sẽ gặp khó khăn; đồng thời đề nghị cần có kinh phí cho việc triển khai thực hiện ở cơ sở và cần có sự liên tịch, phối hợp với Mặt trận.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Sanh Nhẫn – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã nhấn mạnh và nói rõ thêm những điểm mới trong việc triển khai các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Các danh hiệu này được triển khai thực hiện theo Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh; do UBND các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện, việc bảo đảm kinh phí do UBND các cấp hỗ trợ theo tinh thần Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh sẽ sửa đổi Chương trình liên tịch với UBMTTQ tỉnh cho phù hợp với các mô  hình mới, sẽ có hướng dẫn đến các huyện và cơ sở thực hiện. 

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Thanh Quế – Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi nhắc lại những công việc cần triển khai thực hiện sau Hội nghị. Yêu cầu UBND các Phường, xã có kế hoạch triển khai thực hiện; giao Hội Khuyến học thị xã phối hợp với Phòng Tài chính tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí cho triển khai thực hiện theo Kế hoạch của UBND thị xã; Hội Khuyến học và Văn phòng UBND thị xã xếp lịch để tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm vào cuối năm 2016; Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu văn bản cho UBND thị xã để nghị Thị ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo việc triển khai thực hiện ở cơ sở.

                                                                                                       Trần Trung 


HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:Đ/c Trần Thanh  Quế - PCT UBND Thị xã khai mạc Hội nghị


Đại biểu dự Hội nghị
Đ/c Huỳnh Sanh Nhẫn - PCT Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại HN

Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học TX triển khai các văn bản tại HN

 

Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)