UBND huyện Bắc Bình triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời
UBND huyện Bắc Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020.

Ông Mai Văn Vụ - Phó chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. 

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 52 ngày 16/3 của UBND huyện về triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; Quyết định số 501 ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí và Quy trình thực hiện Bộ Tiêu chí trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 25-HD/HKH ngày 17/3/2016 của Hội Khuyến học tỉnh về triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình. 

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc, trong đó tập trung về biểu mẫu đăng ký và các tiêu chí công nhận “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” cũng như việc đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020.

 Kết luận hội nghị, ông Mai Văn Vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung triển khai quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, để nhân rộng các mô hình học tập ở khu dân cư, trong đó ngành Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt, trên cơ sở đó phát động đăng ký thực hiện các mô hình ở địa phương mình, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, nhằm tạo ra phong trào học tập thường xuyên trong cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./. 

                                                                                                Hồng Lanh
                                                                                               Đài Bắc Bình


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)