BÌNH THUẬN TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP CẤP XÃ
Ngày 12/7/2016, tại thành phố Phan Thiết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành, Hội, Đoàn thể có liên quan ở tỉnh; ở cấp huyện có lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo quán triệt, triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 1873/KH-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT giai đoạn 2016 – 2020. Nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh triển khai văn bản Hướng dẫn liên tịch của Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh về tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã và Hướng dẫn cách thu thập minh chứng để đánh giá, chấm điểm theo 15 tiêu chí quy định tại Thông tư 44. 

Theo Kế hoạch, năm 2016 mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn để chỉ đạo điểm thực hiện đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” theo quy định tại Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2017 sẽ triển khai đại trà trong toàn tỉnh.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để đại biểu thảo luận, nêu những vấn đề cần làm rõ.  Các ý kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu nhu: Vài trò chủ trì tham mưu ở cấp huyện, cấp xã; làm rõ công việc giữa Phòng Giáo dục, Nhà trường và Hội Khuyến học; kinh phí thực hiện ở cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Mai Hữu Cường – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp các thắc mắc, tổng kết và kết luận những công việc cần tập trung thực hiện để chỉ đạo điểm trong năm 2016 và triển khai đại trà từ năm 2017 về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ở tỉnh Bình Thuận.
                                                                                                       Trần Trung 

HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TẬP HUẤN:Đ/c Mai Hữu Cường - PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các văn bản của TW và tỉnh


Đ/c Huỳnh Sanh Nhẫn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh triển khai các văn bản hướng dẫn của tỉnh
Đại biểu dự Hội nghị tập huấn ở tỉnh

Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)