Hội nghị sơ kết điểm các mô hình học tập theo Quyết định 493 của UBND tỉnh Bình Thuận
Ngày 17/01/2017, tại huyện Tánh Linh, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tánh Linh tổ chức Hội nghị sơ kết điểm về triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định số 493/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

Dự Hội nghị có tập thể Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Tánh Linh; Chủ tịch Hội Khuyến học, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (vắng huyện Phú Quý); huyện Tánh Linh có đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện; Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn xã, Chủ tịch Hội Khuyến học của 14 xã, thị trấn, Ban Khuyến học các trường THPT và đại diện các mô hình học tập được huyện chọn báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị, quán triệt những nội dung chính các đại biểu cần tập trung thảo luận. Đ/c Giáp Hà Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, thay mặt lãnh đạo huyện phát biểu về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch 493 của UBND tỉnh ở huyện Tánh Linh.

Hội nghị đã nghe đ/c Đinh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tánh Linh trình bày báo cáo kết quả 1 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh và làm điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở huyện Tánh  Linh. Nghe các báo cáo thực tế về tổ chức thực hiện các mô hình học tập ở huyện Tánh Linh của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Bắc Ruộng; Hội Khuyến học xã Nghị Đức; Thôn 4, xã Đức Bình; Khu phố Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh; Dòng họ Lê, xã Nghị Đức; Chi bộ Thôn 7, xã Gia An. Nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

Qua báo cáo của huyện Tánh Linh, các báo cáo thực tế và ý kiến phát biểu của đại biểu tại Hội nghị về triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh, nổi lên những vấn đề đáng chú ý sau đây:

- Việc triển khai Kế hoạch số 493/KH-UBND của UBND tỉnh trùng với thời gian tập trung cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và công tác tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn ở địa phương. Mặt khác, do thời gian triển khai vào giữa năm, kinh phí thực hiện 4 mô hình rất chắp vá, khó khăn, nên đã hạn chế đến kết quả thực hiện. 

 - Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu kịp thời cho UBND ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh về nhân rộng các mô hình học tập và làm điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

-  Ủy ban nhân dân cấp xã đều xây dựng kế hoạch triển khai; Hội Khuyến học cấp xã và các chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố đã tích cực phối hợp với Mặt trận, các ngành, đoàn thể trong quá trình vận động đăng ký, xem xét, công nhận các danh hiệu. Chính vì vậy, số gia đình, cộng đồng và các đơn vị thuộc cấp xã quản lý tham gia đăng ký và đạt danh hiệu, chiếm tỉ lệ khá cao. 

Tuy nhiên, còn những thiếu sót, khuyết điểm đáng chú ý là:

- Công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng 4 mô hình theo kế hoạch 493 của UBND tỉnh chưa thường xuyên, liên tục. Các văn bản triển khai, phần lớn mới đến cán bộ xã và cốt cán ở thôn, khu phố, chưa ra rộng rãi nhân dân. Do đó, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập. 

- Công tác tập huấn, quán triệt các văn bản của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh một số nơi làm chưa kỹ, hiểu chưa đúng hướng dẫn và quy trình thực hiện.

- Việc tổ chức đăng ký và xét duyệt, đề nghị công nhận các danh hiệu ở một số nơi chưa tuân thủ theo nguyên tắc và quy trình, cá biệt có thôn số hộ đăng ký xây dựng gia đình hiếu học ít, nhưng khi xét công nhận số lượng lại cao hơn số đăng ký. Một số nơi, có tình trạng đồng nhất tiêu chí “Gia đình văn hóa” với “Gia đình hiếu học”, có hộ con bỏ học bị điểm liệt cũng được công nhận “Gia đình hiếu học”, hoặc hộ không đăng ký cũng đưa vào danh sách công nhận, chưa đảm bảo quy trình và thực chất.
  
Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị tập trung vào các nội dung chính là:

- Đề nghị UBND tỉnh cần có kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các mô hình học tập ở tỉnh, tương tự như kinh phí đã cấp cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Đề nghị các cấp ủy Đảng hàng năm có văn bản, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo thực hiện.

- Hội Khuyến học tỉnh cần nghiên cứu, in ấn biểu mẫu đăng ký một lần cho cả giai đoạn 2016 – 2020 và bảng chấm điểm hàng năm cho các mô hình học tập.

Tổng kết Hội nghị, đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá khái quát tình hình, kết quả triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở huyện Tánh Linh nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung; giải đáp các vướng mắc và kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương những công việc cần thực hiện sau Hội nghị, các huyện, thị xã, thành phố có văn bản báo cáo sơ kết 1 năm về triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh để Tỉnh Hội tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội KHVN và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các địa phương rút kinh nghiệm và thông báo cho các xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố rút kinh nghiệm qua Hội nghị điểm ở Tánh Linh, cần nghiên cứu, quán triệt, nắm vững Bộ Tiêu chí và quy trình đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 25-HD/KHBT ngày 17/3/2016 của Hội Khuyến học tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017 và 2018, cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Tập trung chỉ đạo tiếp tục nhân rộng 4 mô hình học tập theo kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh và đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua đó, làm cho mọi người nhận rõ lợi ích và nhu cầu của việc học tập thường xuyên, học suốt đời gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng địa phương trở thành một xã hội học tập; tiến đến tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch 493/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vào cuối năm 2018.

                                                                                              Trần Trung


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)