Xã Hòa Thắng Sơ kết mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã
Hội Khuyến học xã Hoà Thắng vừa tổ chức sơ kết điểm một năm thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, năm 2016.

Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Bắc Bình chọn làm điểm để các xã thị trấn trong huyện rút kinh nghiệm trong việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã”, cán bộ, đảng viên và nhân dân Xã Hoà Thắng đã nâng cao nhận thức về sự cần thiết và cấp bách của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Trong 15 tiêu chí để đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã thì điạ phương có 5 tiêu chí đạt điểm tối đa, không có tiêu chí nào bị điểm không. Căn cứ vào các hướng dẫn của cấp trên, xã tự chấm đạt 79,5 điểm/tổng thang điểm 100 và xếp loại khá.

Về số lượng đăng ký thi đua xây dựng“Gia đình hiếu học” của 4 thôn trên điạ bàn xã là 1.855 hộ, trong đó số gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” là 1.710 hộ. Số dòng họ được công nhân đạt các tiêu chí “Dòng họ hiếu học” là 2 dòng họ và có 5 đơn vị trường học, một chi hội cơ quan UBND xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” .

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Các đại biểu cho rằng, cần tổ chức các đợt tập huấn về công tác xây dựng xã hội học tập, trong 15 tiêu chí để đánh giá xếp loại thì có một số tiêu chí chưa phù hợp với thực tế và nên triển khai thực hiện làm điểm thêm một số xã, thị trấn trong huyện để Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các địa phương còn lại đánh giá, xếp loại mô hình học tập đúng theo Thông tư 44 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Dịp này, UBND xã Hoà Thắng khen thưởng 14 cá nhân, 8 hộ Gia đình và 2 dòng họ  có nhiều thành tích trong thực hiện mô hình học tập năm 2016. 

Tương Lai


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)