Tuy Phong tổ chức đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã
Năm 2016, UBND huyện huyện Tuy Phong đã chỉ đạo chọn xã Bình Thạnh làm điểm để rút kinh nghiệm về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDDT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/7/2016, theo đó ngày 09/8/2016 huyện đã tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện, lãnh đạo UBND, Hội Khuyến học các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên toàn địa bàn huyện và chọn xã Bình Thạnh làm điểm để tập trung chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Quá trình chỉ đạo, UBND huyện thường xuyên đôn đốc nhắc nhở UBND xã Bình Thạnh trong việc xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, tổ chức tập huấn, chỉ đạo 10 đơn vị có liên quan giám sát 15 tiêu chí đã được phân công, tổ chức kỳ họp giữa kỳ để nắm tiến độ thực hiện, giải quyết những khó khăn, kiến nghị, tiếp tục giám sát và thu thập minh chứng phù hợp; lãnh đạo Phòng giáo dục & Đào tạo và Hội khuyến học huyện thường xuyên liên hệ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch chung của huyện và kế hoạch của xã đã đề ra.

Quá trình tổ chức thực hiện ở xã, có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành tập trung của UBND xã, bám sát kế hoạch của UBND huyện, phát huy được vai trò trách nhiệm của Hội Khuyến học và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn xã trong công tác tham mưu, đặc biệt sự phối hợp khá chặt chẽ của các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát các tiêu chí được phân công. Kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra huyện về đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo các Tiêu chí quy định, xã Bình Thành đạt 79/100 điểm, xếp loại khá. 

Tuy nhiên, để việc triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung hơn trong việc chỉ đạo; định kỳ tổ chức kiểm tra công việc đã đề ra; cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Đặc biệt, vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cần năng động, sáng tạo hơn trong công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan trong việc thực hiện các Tiêu chí theo quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hướng dẫn liên tịch của Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh./.

                                                                                                   Trần Hạnh

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP Ở TUY PHONGCác tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)