Phan Thiết tập huấn hướng dẫn sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 493 của UBND tỉnh
Sáng ngày 24/8/2018, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Khuyến học quí III/2018 và tập huấn Hướng dẫn tổ chức Sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng mô hình học tập.

Sáng ngày 24/8/2018, Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Khuyến học quí III/2018 và tập huấn Hướng dẫn tổ chức Sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng mô hình học tập theo Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận cho Chủ tịch Hội Khuyến học các phường, xã, Ban Khuyến học các Trường Trung học phổ thông và các vị Ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học thành phố.

Thực hiện Công văn 1886/UBND-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 493; Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 8300/KH-UBND  ngày 25 tháng 7 năm 2018 để chỉ đạo tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 493 trên địa bàn thành phố. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu sâu, kỹ Kế hoạch của UBND thành phố và Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh về các nội dung sơ kết. Theo đó, Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND cấp phường, xã Kế hoạch tổ chức sơ kết ở cấp mình; Dự kiến thời gian, chương trình, số lượng đại biểu, danh sách các Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Cộng đồng... đạt danh hiệu 3 năm liền, danh sách các Gia đình, Dòng họ, Đơn vị, Cộng đồng được khen thưởng... Tổng hợp tình hình từ các khu phố, thôn tham mưu cho UBND báo cáo sơ kết 3 năm triển khai xây dựng mô hình học tập tại địa phương. Các phường, xã mở Hội nghị xong giữa tháng 12 năm 2018. Thời gian hội nghị: Một buổi; Số lượng đại biểu dự Hội nghị của mỗi phường, xã từ 40 đến 50 đại biểu. Hội nghị cấp thành phố dự kiến tổ chức vào đầu tháng 01 năm 2019. Số đại biểu dự hội nghị khoảng 90 đại biểu. Gồm Phường Mũi Né, Phú Thủy, mỗi đơn vị cử: 08 đại biểu. Phường Phú trinh, Phú Tài, Đức Long: mỗi đơn vị cử: 06 đại biểu. Phường Phú Hài, Thanh Hải, Đức Thắng, Đức nghĩa, Xuân An, Lạc Đạo, Bình Hưng, Hưng Long: mỗi đơn vị cử: 05 đại biểu. Phường Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi, Tiến Thành: mỗi đơn vị cử: 04 đại biểu. 

Sau phần Hội nghị giao ban và tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thừa ủy nhiệm của UBND thành phố đã tiến hành rút kinh nghiệm việc triển khai nhân rộng việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT và phương hướng đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm 2018./.

Lương Minh Châu 
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)