THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP
Ủy ban nhân dân Thị trấn Liên Hương vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và tổng kết công tác Khuyến học năm 2018.


Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Hội khuyến học huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của huyện; đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” Thị trấn; đồng chí Võ Văn Tin, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thị trấn; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; Ban chấp hành Hội khuyến học; cấp ủy, chi hội trưởng khuyến học, Trưởng ban công tác Mặt trận 14 khu phố trực thuộc.

Qua 3 năm triển khai thực hiện các mô hình học tập tại Thị trấn đã có những kết quả đáng khích lệ, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thị trấn, vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập được phát huy, tinh thần nỗ lực cố gắng của Hội khuyến học trong công tác tham mưu xây dựng các mô hình từ bước xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, vận động đăng ký, tổ chức bình xét, quyết định công nhận… Đây là cả một quá trình công phu, chu đáo đòi hỏi người cán bộ làm công tác khuyến học phải chịu khó đi sâu hướng dẫn, giúp đỡ và có sự gắn kết giữa Ban chỉ đạo của Thị trấn với các khu phố, với vai trò nhiệt tình, trách nhiệm của Ban điều hành khu phố với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng khuyến học, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các chi bộ. 

Kết quả đăng ký, công nhận các mô hình học tập năm sau cao hơn năm trước, cụ thể là

Về gia đình hiếu học: Năm 2016 có 2.631/7.106 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, đạt tỉ lệ 37,28% so với tổng số hộ; đến năm 2018 có 5.658/7.862 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, đạt tỉ lệ 70,62% so với tổng số hộ. 

Về dòng họ hiếu học: Năm 2016 có 2/3 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”; đến năm 2018 có 2/2 Dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, đạt tỉ lệ 100% so với tổng số Dòng họ. Về cộng đồng học tập, năm 2016 có 3/14 khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 21,42% so với tổng số khu phố; đến năm 2018 có 8/14 khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 57,14% so với tổng số khu phố. Về “Đơn vị học tập”, năm 2016 có 8/10 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt tỉ lệ 80% so với tổng số đơn vị; đến năm 2018 có 10/10 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt tỉ lệ 100%.
 
Riêng công tác khuyến học năm 2018, Hội khuyến học Liên Hương cũng tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được với những con số khá ấn tượng, đó là kết quả vận động quỹ (97.290.000/60.000.000 đồng, tỉ lệ 162,81%) và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” (46/25 suất, đạt tỉ lệ 184%) vượt chỉ tiêu do Ban chỉ đạo huyện giao; phối hợp tổ chức 19 lớp với 2.306/2.200 người dự tại Trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỉ lệ 104,82%; phát triển 374/350 hội viên, đạt tỉ lệ 106,85%; đưa ra khỏi danh sách hội viên 200 người; đến nay toàn thị trấn có 3.936 hội viên/26 chi hội, đạt tỉ lệ 12,82% so với dân số; các chi hội trực thuộc xếp loại tốt 85%; tham gia các lớp tập huấn tại huyện đầy đủ; tham mưu xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã đạt loại tốt; phối hợp với Đoàn Thanh niên duy trì mô hình “Trao kiến thức cho em đến trường” trong dịp hè; phối hợp tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chương trình liên tịch giữa Hội khuyến học và Ủy ban Mặt trận về vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại hội nghị các vị lãnh đạo của Huyện và Thị trấn phát biểu ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội khuyến học ở cơ sở, đồng thời nhấn mạnh một số điểm hạn chế cần được quan tâm hơn trong thời gian tới. Đó là, Đảng ủy cần quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, Mặt trận đoàn thể, các chi bộ trực thuộc; UBND Thị trấn tiếp tục chỉ đạo Mặt trận, các ban ngành, các khu phố phối hợp chặt chẽ hơn với Hội khuyến học các cấp trong việc xây dựng các mô hình học tập; xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; củng cố Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng, phát huy vai trò của Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm; tiếp tục thực hiện Chương trình liên tịch giữa Mặt trận với Hội khuyến học chặt chẽ và hiệu quả hơn; quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền; thực hiện tốt hơn nữa việc quản lý và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, rà soát hội viên; phát thẻ hội gắn với phát triển hội viên, thu Hội phí; tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc của Hội khuyến học; chú ý công tác kiểm tra các chi hội trực thuộc; củng cố nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội khuyến học nhiệm kỳ đến.

Tại hội nghị, UBND Thị trấn đã khen thưởng 03 “Cộng đồng học tâp”, 03 “Gia đình hiếu học” tiêu biểu, khen thưởng 06 tập thể và 05 cá nhân thực hiện tốt công tác khuyến học; Hội khuyến học khen thưởng 05 tập thể và 8 cá nhân.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của UBND và Hội khuyến học Thị trấn, Hội đồng thi đua khen thưởng của Huyện đã đề nghị Hội Khuyến học tỉnh xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tập thể UBND Thị trấn về thực hiện các mô hình học tập (2016-2018); Hội khuyến học tỉnh khen thưởng cho Hội khuyến học Thị trấn và cá nhân bà Trần Thị Liên, Chủ tịch Hội khuyến học Thị trấn trong công tác khuyến học năm 2018./.

                                                                                           Trần Hạnh

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)