Tánh Linh sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập
Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, vừa qua UBND huyện Tánh Linh đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Hội Khuyến học các xã, thị trấn; đại diện các “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu ở địa phương.

Tại hội nghị, theo phân công của UBND huyện, đ/c Đinh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã trình bày báo cáo sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ở địa phương. Báo cáo nêu rõ: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh; căn cứ văn bản Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở địa phương từ tháng 5/2016.

Kết quả, về xây dựng “Gia đình hiếu học”, đến năm 2018 đã có 15.363 hộ được công nhận đạt danh hiệu, đạt 58% so với tổng số hộ toàn huyện, bằng 376% so với số hộ được công nhận năm 2015; trong đó có 10.301 hộ được công nhận 3 năm liên tục (2016 – 2018). Số “Dòng họ hiếu học” năm 2018 được công nhận là 13 dòng họ, đạt 100% so với tổng số dòng họ, bằng 325% so với năm 2015; trong đó có 8 dòng họ được công nhận 3 năm liên tục. Số “Cộng đồng học tập” được công nhận năm 2018 là 46 thôn, khu phố, đạt 61%; trong đó có 41 thôn, khu phố đạt danh hiểu 3 năm liên tục (2016 – 2018). Danh hiệu “Đơn vị học tập” được công nhận năm 2018 là 62 đơn vị, đạt 74% so với tổng số đơn vị do cấp xã quản lý; trong đó có 54 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu 3 năm liên tục (2016 – 2018).

Báo cáo cũng đánh giá: Thông qua việc triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ở địa phương, đã tác động trực tiếp góp phần tích cực nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, từ đó làm cho phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở địa phương phát triển cả về chất và lượng. Việc biểu dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, đơn vị, thôn, khu phố đạt các danh hiệu học tập, đã kịp thời động viên, khích lệ đối với từng gia đình, dòng họ, cộng đồng… trong việc tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Thông qua phong trào này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, thiết thực bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp ngày càng có kết quả cao hơn; hỗ trợ được nhiều hơn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng chất lượng giáo dục và đào tạo… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh biểu dương các cấp, các ngành, nhất là cán bộ Hội Khuyến học các cấp ở huyện Tánh Linh đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở địa phương đạt kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Có được kết quả đó là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, các ngành, các cấp ở địa phương, nhất là sự nỗ lực cố gắng của hệ thống tổ chức Hội Khuyến học. Tuy nhiên, hạn chế cần khắc phục là công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế; công tác triển khai, kết quả, chất lượng đạt được chưa đều ở các xã, thị trấn; công tác kiểm tra chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Đồng chí cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong các năm 2019, 2020; những việc cần quan tâm thực hiện để khắc phục những hạn chế, yếu kém, làm cho phong trào lan tỏa sâu rộng hơn.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt UBND huyện đồng chí Giáp Hà Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo những việc cần làm để tiếp tục thực hiện, hoàn thành Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở địa phương./.

                                                                                              Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Đinh Xuân Thủy - CT Hội Khuyến học huyện trình bày báo cáo


Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu - PCT Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Giáp Hà Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại HN
Trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)