TUY PHONG SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 493/KH-UBND TỈNH
Vừa qua, UBND huyện Tuy phong đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020.


Đến dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể của huyện, Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện khóa III; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận, Hội Khuyến học các xã, thị trấn; đại diện các Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập tiêu biểu tại các địa bàn trong toàn huyện.

Trong 3 năm qua, việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập được các cấp ủy Đảng, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có kết quả. Đặc biệt là Hội Khuyến học các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và làm vai trò nòng cốt. Ở huyện, hàng năm Hội Khuyến học đều tham mưu lãnh đạo UBND huyện kế hoạch, tổ chức triển khai, tiến hành tập huấn, theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức sơ tổng kết, khen thưởng động viên khích lệ kịp thời. Nhờ vậy, số liệu đăng ký và bình xét công nhận các danh hiệu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016 mới chỉ có 34% gia đình, 40% Dòng họ, 24% Thôn, Khu phố được công nhận danh hiệu; đến năm 2018 đã có trên 76% số hộ gia đình, 9 Dòng họ, trên 75 thôn, khu phố đạt danh hiệu; 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội Khuyến học các cấp ở địa phương trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành Mặt trận đoàn thể. Nhờ vậy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Tuy phong tiếp tục có những bước khởi sắc, đáng khích lệ. Đồng thời, chỉ rõ những điểm cần quan tâm tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đó là cần làm cho tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu hơn nữa đến việc xây dựng xã hội học tập, đặc biệc ở các Chi bộ phải xây dựng cho được Nghị quyết, Thủ trưởng ở cơ quan, đơn vị, trường học, Thôn khu phố phải xây dựng kế hoạch triển khai; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; xây dựng và nhân rộng các điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài.
Hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua năm 2019, theo đó 12/12 xã thị trấn đều đăng ký xếp loại Hội Khuyến học xếp loại khá tốt tỉ lệ 100%.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể có thành tích thực hiện tốt các mô hình học tập năm 2016-2018 và 03 tập thể thực hiện tốt công tác khuyến học năm 2018; Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Hội Khuyến học huyện khen thưởng cho 08 tập thể và 09 cá nhân thực hiện tốt công tác khuyến học năm 2018.
                                                                                             Trần Hạnh

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)