Xây dựng Chi hội Khuyến học thôn khu phố vững mạnh, làm nền tảng xây dựng thôn, khu phố khuyến học

Trong lý luận và thực tiễn cũng đã chỉ rõ: Sức mạnh của Hội Khuyến học  Việt Nam chính là sức mạnh của tổng thể Hội Khuyến học cơ sở và Hội Khuyến học cơ sở là nền tảng trong hệ thống tổ chức HộiDưới Ban Chấp hành cơ sở Hội Khuyến học ở xã, phường, thị trấn tùy từng nơi mà hình thành các chi Hội Khuyến học thôn, khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị. Chi hội được coi là đơn vị hành động, đơn vị tác chiến, vì nó trực tiếp với hội viên, nơi sinh hoạt hội viên và là nơi tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Hội cấp trên. Vì vậy, khi đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Hội Khuyến học ở xã, phường, thị trấn, không thể tách rời với việc xem xét chất lượng hoạt động của các chi Hội Khuyến học trực thuộc.
 Hiện nay, ở một số địa phương, còn không ít chi Hội Khuyến học, nhất là chi hội khu phố vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vững mạnh. Thậm chí có thôn, khu phố dân số đến 2.000 - 3.000 người, nhưng chi hội chỉ có 30 - 50 hội viên, hoạt động cầm chừng, mỗi năm phát triển được 5 - 7 hội viên, vận động được vài trăm ngàn đồng tiền quỹ hội. Trong lúc đó, huyện Phú Qúy xa đất liền, xa sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh hội và cũng không có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chi Hội Khuyến học ở đất liền, nhưng đã xây dựng được một số mô hình chi Hội Khuyến học hoạt động khá tốt. Ở đây, xin nêu một mô hình chi hội thôn Phú An, xã Ngũ Phụng để tham khảo rút kinh nghiệm.
 Dân số thôn An Phú, xã Ngũ Phụng có 492 hộ với 2.205 nhân khẩu. Ngành nghề sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thu hút khoảng 75% lao động, số lao động còn lại đánh bắt, thu mua, chế biến hải sản và dịch vụ, thương mai khác. Sản xuất nông nghiệp trong thôn luôn phụ thuộc vào thời tiết, nên thu nhập của nhân dân cũng rất bấp bênh. Những năm gần đây, đời sống kinh tế có những chuyển biến tích cực nhờ thông qua các phong trào thi đua của địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, đã thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển.
 Chi Hội Khuyến học thôn Phú An được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Trong 5 năm qua (2008 – 2012) đã phát triển được 194 hội viên (bình quân  mỗi năm phát triển trên 30 hội viên), nâng tổng số hội viên khuyến học toàn thôn lên 290 người. Điểm nổi bật của chi hội là thực hiện cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Toàn thôn có 467 gia đình đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học đạt 94,9% so với số hộ toàn thôn và trong đó đã có 290 gia đình được công nhận Gia đình hiếu học, đạt trên 62% so với số hộ đã đăng ký. Đồng thời, hàng năm vận động quỹ hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, coi đây là điều kiện quan trọng để góp phần tác động trực tiếp đến phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và thôn khuyến học. Kết quả trong 5 năm qua đã vận động được 48 triệu đồng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được 53 suất/26.500.000đ. Khen thưởng các phong trào thi đua “gương sáng khuyến học” 3 triệu đồng; khen thưởng phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học 8.500.000 đồng.
 Nhờ các hoạt động nói trên của Hội đã góp phần đáng kể thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục. Hàng năm, toàn thôn huy động trẻ em vào mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% so độ tuổi, kết quả học tập của con em trong thôn ngày càng phát triển và không có học sinh bỏ học giữa chừng; số con em vào Đại học, sau Đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp ngày càng nhiều. Qua khảo sát của huyện và xã, thôn Phú An có con em học các trường Đại học, sau Đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp so với tỷ lệ dân số của thôn khá cao (có 117 em, chiếm 5,3% dân số toàn thôn) và cao nhất so các thôn trong huyện, đã và đang mở ra một tương lai nguồn nhân lực trí thức để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
 Kết quả đạt được bước đầu rất đáng phấn khởi của chi Hội Khuyến học thôn An Phú là có sự đầu tư tác động nhiều mặt và lâu dài của chi bộ, Ban quản lý thôn, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở thôn. Tuy nhiên, vai trò chủ công, nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài của chi Hội Khuyến học thôn là rất quan trọng. Trong đó, cán bộ chi hội phải là người có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín, chịu khó, sâu sát đến từng tổ tự quản. Chi hội phải đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp, liên kết với các đoàn thể, tổ chức xã hội, bám sát sự chỉ đạo của chi bộ và tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Ban công tác Mặt trận và Ban điều hành thôn.
                                                                                                  
                                                                                                        Ban tuyên truyền
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)