Từ Đại hội cơ sở nhìn lại phong trào Khuyến học ở địa phương

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là mục tiêu hoạt động của Hội Khuyến học các cấp. Đây là mục tiêu vì xã hội, vì con người, vì mục đích nhân văn cao cả, hoàn toàn không vụ lợi.Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, các huyện, thị, thành Hội đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đây cũng là dịp để mọi người hiểu thêm về công tác Khuyến học ở địa phương.


Trong những năm qua, hoạt động công tác Khuyến học đã được triển khai rộng rãi ở tất cả các địa phương trong tỉnh, nhất là khuyến học ở cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú từ phường, xã đến thôn, khu phố, tới các cơ quan, trường học trong... Trong đó, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” và vận động xây dựng quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đã được các cấp Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 


 

UBND tỉnh khen thưởng các gia đình hiếu học tiêu biểu

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, với vai trò nòng cốt của mình, Hội Khuyến học đã chủ động phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân. Những mô hình xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Hội đồng hương khuyến học… đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn, với những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, các vùng khác nhau, ở đâu cũng có. Điểm nổi bật là, số gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học ngày càng phong phú, với nhiều thành phần, dân tộc, xã hội tham gia, bao gồm cán bộ đương chức, đảng viên, giáo viên, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, nông ngư dân, dân tộc thiểu số, tôn giáo, kể cả các chức sắc dân tộc, tôn giáo, công nhân lao động, ngành nghề dịch vụ; số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” năm sau đều cao hơn năm trước.


Theo số liệu thống kê, năm 2008 toàn tỉnh có 41.475 gia đình đăng ký xây dựng GĐHH và 18.593 gia đình được công nhận đạt danh hiệu này; đến năm 2013, con số tương ứng là 92.706 và 78.190. Theo đó, số gia đình đăng ký tăng 2,2 lần và số được công nhận tăng 4,2 lần.

 


 

Gia đình hiếu học tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị toàn tỉnh

 

Qua thực tế phong trào đã cho chúng ta thấy rõ một điều: Mỗi gia đình, dòng họ hiếu học, dù với điều kiện, hoàn cảnh và cách làm khác nhau, nhưng đều có điểm chung giống nhau. Đó là gia đình, dòng họ có truyền thống hiếu học, gắn với ý chí, nghị lực vượt nghèo khó vươn lên; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết chắt chiu, dành dụm, biết khắc phục những khó khăn trước mắt để đầu tư chăm lo cho con cái ăn học lâu dài, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, người lớn thông qua việc xây dựng “Gia đình hiếu học” cũng đã có các hình thức học tập khác nhau; qua học tập và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận thị trường… mà nhiều hộ đã thoát nghèo, trở thành gia đình hiếu học tiêu biểu, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và một số hộ trở thành gia đình trí thức trong thời kỳ đổi mới.


Chính “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” đã có tác dụng phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập từ cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, là đã trực tiếp góp phần vào sự gắn kết giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, thiết thực hỗ trợ công tác giáo dục; ngăn chặn, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Đồng thời, phong trào còn tác động tích cực đến việc người lớn tham gia học tập ở các Trung tâm học tập cộng đồng, học ở Đài, Báo, học qua mạng Internet… nhằm không ngừng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

 


 

Trao Giấy công nhận "Gia đình hiếu học tiêu biểu" cấp tỉnh

 

Cùng với phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; cuộc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” và công tác hỗ trợ nhà trường ở Bình Thuận mấy năm qua đã được các cấp Hội quan tâm, thực hiện khá tốt. Chỉ tính ba năm gần đây, từ năm 2011 đến 2013, Quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện, xã) đã vận động được trên 62 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền). Bằng nguồn quỹ vận động, đã cấp trên 64.000 lượt suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; trong  đó có 350 em học sinh và sinh viên đạt khá và giỏi đã được xét cấp liên tục hàng năm trong suốt thời gian học cho đến khi tốt nghiệp ra trường.


Cùng với việc cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh nghèo, khen thưởng cho học sinh giỏi; Quỹ Khuyến học còn hỗ trợ kịp thời những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa trường, lớp học… Chính việc hỗ trợ kịp thời này đã góp phần thiết thực giúp cho nhiều em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học có điều kiện được tiếp tục đến trường học tập.


 

 Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"

 

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học ở xã, phường, thị trấn còn tích cực phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trong việc mở các lớp học tại Trung tâm và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia học tập. Với 127 TTHTCĐ ở cấp xã, hàng năm đã có hàng chục ngàn lớp được mở và có hàng trăm ngàn lượt người người tham dự. Nội dung các lớp học được mở tại TTHTCĐ rất đa dạng, theo nhu cầu của cộng đồng như: Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cao su; trồng và chăm sóc cây Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý kinh doanh, tin học, ngoại ngữ; luật giao thông đường bộ… Đây chính là hình thức học tập tiếp tục ngoài nhà trường, đáp ứng yêu cầu “Cần  gì, học nấy”, phù hợp với hình thức tổ chức cho mọi người tham gia học tập suốt đời trong “Xã hội học tập”.

 


 

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"

 

Điều mà mọi người đều nhận thấy rõ nhất là, công tác Khuyến học luôn gắn với những phong trào đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người, cho xã hội; góp phần xây dựng xã hội phát triển tiến bộ, lành mạnh, văn minh
Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng chính là việc nâng phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, dòng học hiếu học, thôn, khu phố khuyến học lên một tầm cao mới; là nhiệm vụ mang tính nhân văn của Hội, góp phần thiết thực xây dựng “Xã hội học tập” ở địa phương.


                                                                                                          Trần Trung
 


                                                                                                              


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)