Hội khuyến học TP. Phan Thiết thi đua thực hiện tốt công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2015

Ngày 16/01/2015, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Năm 2014, trong điều kiện chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Cấp uỷ, Chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm. Đặc biệt có sự nỗ lực phấn đấu của Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã, trường học, cơ quan, nên công tác

vận động xây dựng quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của thành phố Phan Thiết đạt được khá cao.
Với tổng kinh phí trong năm 2014 là 5.550.552.000 đồng, Hội đã kịp thời xét trao 2.159 suất học bổng với số tiền 1.197.836.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 7.357suất với số tiền 1.217.628.000 đồng; khen thưởng học sinh giỏi 16.225 suất với số tiền 1.256.667.000đồng; hỗ trợ giáo viên 328 suất 108.970.000 đồng. Hỗ trợ sửa chữa trường lớp với số tiền là 3.976.000 đồng.


Song song với vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”, Hội cũng đã quan tâm đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội, đã phát triển mới 2.963 hội viên đạt 102% so kế hoạch năm, nâng tổng số lên 18.893 hội viên khuyến học toàn thành phố, đạt tỷ lệ 11,6% so với dân số. Công tác tuyên truyền, phát động đăng ký xây dựng, xét bình chọn Gia đình hiếu học vượt kế hoạch đề ra. Năm 2014, đã có 13.751 hộ gia đình đăng ký, so với năm 2013 tăng hơn 8,91%; có 11.494 hộ được công nhận GĐHH, đạt 109% so với kế hoạch và tăng hơn so với năm 2013 là 13%.
 

Tuy nhiên, nhìn chung triển khai thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014 vẫn gặp rất nhiều khó khăn; một số phường, xã phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa mạnh, hiệu quả chưa cao; chỉ tiêu vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ khuyến học, khuyến tài đạt thấp. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác khuyến học tuy có được củng cố, kiện toàn nhưng một số nơi vừa mới lại vừa chưa có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, chưa chủ động tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo triển khai công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương một cách kịp thời.

 


 

Ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác Khuyến học năm 2015

 

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2014, năm 2015 các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của công tác khuyến học, khuyến tài nhằm làm chuyển biến thật rõ nét nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài do địa phương, đơn vị phát động. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội sau Đại hội, đảm bảo các tổ chức Hội hoạt động có hiệu quả, thiết thực; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; phấn đấu những nơi hội đủ các điều kiện đều được thành lập tổ chức Hội và phát triển hội viên. Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng Quĩ khuyến học, khuyến tài, Quỹ”Tiếp bước cho em đến trường” nhằm đảm bảo kịp thời xét, trao học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản do Hội khuyến học tỉnh giaolà: Phát triển 3.200 hội viên; xây dựng 11.500 hộ gia đình, 01 dòng họ, 03 khu phố đạt chuẩn gia đình, khu phố, dòng họ hiếu học; vận động 15.000 hội viên tham gia hoc gia tại các TTHTCĐ; vận động Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 03 tỷ đồng, trao 250 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”.


Để động viên phong trào, tại Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gồm: Hội khuyến học thành phố, Hội khuyến học phường Đức Long, Hội khuyến học phường Hưng Long; 03 cá nhân gồm: Bà Ngô Thị Ngọc Tuyết - CT Hội khuyến học phường Hưng long, Bà Vũ Thị Minh Thuyết - CT Hội khuyến học phường Xuân An, Bà Nguyễn Thị Trinh - CT Hội khuyến học phường Đức Long. Hội khuyến học thành phố tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân./.  


                                                                                                                                                                                     Lương Minh Châu 
                                                                                                                                                             Chủ tịch Hội khuyến học TP. Phan Thiết.
                   
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)