Kết quả công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 ở tỉnh Bình Thuận

Ngày 10/7/2015, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học  6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các vị ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh và Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, 6 tháng đầu năm các địa phương đã phát triển mới 9.230 hội viên, đạt 49,9% kế hoạch năm; tăng 3.608 hội viên so với cùng kỳ năm 2014, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh lên 134.397 người, chiếm tỷ lệ 10,41% so với tổng dân số của tỉnh (số giảm trong 6 tháng là 1.359 hội viên). Đã thành lập mới 8 chi hội Khuyến học (2 chi hội cơ quan, 3 chi hội trường học, 1 chi hội nhà chùa, 2 chi hội Hội đồng hương); giảm 02 chi hội trường học do sáp nhập (ở xã Võ Xu, huyện Đức Linh).

 

Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở hội Khuyến học; 211 tổ chức Hội và Ban khuyến học các cơ quan, trường học và 1.584 chi hội. Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2019; bầu ra BCH mới với 29 ủy viên, đã được UBND tỉnh phê chuẩn và Trung ương Hội KHVN công nhận. Đã triển khai thực hiện và hoàn thành tổ chức thí điểm các mô hình xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” theo  Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBDN tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh đã tổng kết, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cho Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.Sáu tháng đầu năm có 108.713 hộ đăng ký xây dựng GĐHH, tăng 20.216 hộ so với cùng kỳ năm 2014 (bằng 36,9% so với tổng số hộ toàn tỉnh). Có 64 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học” và 90 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Thôn, khu phố khuyến học” năm 2015.
 
 
Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học tuy có nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội đã có nhiều cố gắng và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” triển khai vận động quỹ đạt và vượt chỉ tiêu. 6 tháng đầu năm, các cấp Hội vận động Quỹ Khuyến học đạt 14.119.608.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 128% kế hoạch năm 2015, tăng 5.258.213.000đ so với cùng kỳ năm 2014. Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã chi 13.328.027.000đ, tăng 4.445.272.000đ so với cùng kỳ năm 2014, bằng 94,4% so với tổng nguồn quỹ vận động mới. Trong đó, đã cấp 6.058 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền là 4.311.273.000 đồng; Hỗ trợ cho học sinh nghèo (kể cả hiện vật quy tiền) 15.620 suất, trị giá 3.935.107.000 đồng; Khen thưởng học sinh giỏi (kể cả hiện vật) 64.352 suất, trị giá 3.456.398.000 đồng; Hỗ trợ thầy, cô giáo 656 suất với tổng số tiền là 108.167.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 812.276.000 đồng; Chi quản lý 71.121.000 đồng; Chi khác 633.694.000 đồng. 

 

Khó khăn chung của Hội cấp huyện và cơ sở là thiếu kinh phí hoạt động, do định mức hỗ trợ của tỉnh cho Hội cấp huyện 100 triệu đồng/năm và cấp xã 25 triệu đồng/năm, sau khi trừ phần tiết kiệm 10%, còn lại chỉ đủ trả thù lao và phụ cấp cho cán bộ chuyên trách, không còn kinh phí hoạt động.

 

Nội dung được các địa phương phản ảnh là hoạt động khó khăn và không có hiệu quả của đa số Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Kiến nghị ngành Giáo dục và UBND tỉnh xem xét có biện pháp củng cố.

 

Trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Hội nghị thống nhất xác định những công việc trọng tâm là: Phát triển trên 18.000 hội viên mới; Vận động xây dựng đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” trên 88.000 hộ; vận động quỹ Khuyến học đạt vượt chỉ tiêu, cấp ổn định 1.500 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”; vận động nhân dân tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng đạt 125.000 lượt người/năm và tổ chức tập huấn công tác Khuyến học năm 2015.

Trần Trung

HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)