Tuy phong thực hiện có kết quả Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016.
Tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh, năm 2016 Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tuy Phong đã triển khai có kết quả Cuộc vận động ở huyện.

Hầu hết các xã thị trấn đã tổ chức thành công các buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ, các buổi biểu diễn văn nghệ, thư ngỏ, tiến hành đi vận động trực tiếp; ở cấp huyện tổ chức tiếp nhận và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” vào ngày 15/9/2016, đem lại sự vui mừng, phấn khởi trong các thành viên về dự Lễ và đặc biệt là các bậc cha mẹ, các em học sinh được thụ hưởng từ Chương trình này. 
Kết quả trong toàn huyện vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016 kể cả hiện vật quy tiền là 2.482.103 đồng, đạt 248,21% kế hoạch; trong đó cấp huyện vận động 743.048.000 đồng, đạt 206,4%. Riêng nguồn Tiếp bước đến trường cấp huyện vận động được 427.541 đồng, đạt 171.01% kế hoạch. 

Từ nguồn Quỹ vận động trên, Ban chỉ đạo các cấp đã trao 235 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, đạt 136,62% kế hoạch, trong đó cấp huyện trao 80 suất, trị giá 126.500.000 đồng, tăng 20 suất so với năm 2015; 
Ngoài ra, Hội khuyến học huyện đã vận động các tổ chức từ thiện như: Tổ chức “Vì trẻ em Việt Nam” ở Mỹ, Hội bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Phan Rí Cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Bảo Việt Tuy Phong, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện… trao 845 suất học bổng và quà trị giá 296.500.000 đồng.

Đạt được kết quả trên đây là sự nỗ lực rất lớn của các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở cả 2 cấp, trong đó có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò của Thường trực Ban chỉ đạo các cấp được phát huy.

Tuy nhiên, không thể không nhắc đến rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng nhân ái, thơm thảo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, mà tiêu biểu là của Hội bảo vệ Quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Phan Rí Cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, Ông Đinh Xin (Việt kiều Úc)… 

Hy vọng rằng, với mục đích ý nghĩa của Cuộc vận động, trong thời gian tới Ban chỉ đạo các cấp nói chung và Hội khuyến học huyện Tuy Phong nói riêng sẽ nhận được từ nhiều nguồn hỗ trợ của các cấp, các ngành, của các đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân nhằm giúp sức cho các em đến trường, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài trên quê hương miền biển, giàu truyền thống hiếu học này./. 

  Trần Hạnh

HÌNH ẢNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ QUỸ VÀ TRAO HỌC BỔNG TBCEĐT:
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)