Hội Khuyến học thị xã La Gi tổng kết công tác khuyến học năm 2017

Ngày 11/01/2018, Hội Khuyến học thị xã La Gi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.      Dự Hội có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Thị ủy La Gi, UBND thị xã cùng đông đủ thành viên của các Ban chỉ đạo, Ban chấp hành Hội Khuyến học thị xã và các hội viên khuyến học tiêu biểu xuất sắc.

Trong năm 2017, Hội Khuyến học thị xã La Gi có nhiều nỗ lực đẩy mạnh các mặt hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Cụ thể là:

Phát triển hội viên đạt 103% chỉ tiêu, nâng tỷ lệ hội viên so với dân số đạt trên 15,5%, củng cố vững chắc tổ chức hội cơ sở. Vận động được 14.853 hộ gia đình xây dựng danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 140% chỉ tiêu; vận động hơn 12.700 lượt người dự học tại các Trung tâm học tập cộng đồng, đạt 106% chỉ tiêu. Nổi bật nhất là nhờ sự phối hợp với Ban chỉ đạo “Tiếp bước cho em đến trường” từ cấp xã, phường đến thị xã tích cực vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” được hơn 2,44 tỷ đồng, đạt trên 203% kế hoạch; Trao 5.244 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Riêng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của thị xã, tiếp tục cấp 179 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của cà 2 cấp thị xã và xã, phường với số tiền hơn 257 triệu đồng. Tồn quỹ hiện nay của toàn thị xã đã trên 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong Hội nghị này, Hội Khyến học thị xã khen thưởng cho 04 tập thể và 8  cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017 

Hội nghị thống nhất cao phương hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm năm 2018 và thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương năm 2018.

                                                                                   Hội Khuyến học thị xã La Gi.


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)