Huyện Tánh Linh tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Tánh Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện.Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Tánh Linh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016  - 2020.  Ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Tánh Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016 2020)  thực hiện các mô hình học tập trên địa bàn huyện.

 

Ông Phạm Quỳnh Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

  

  Đến dự hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh có các ông: Ông Phạm Quỳnh Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Ông Nguyễn Quang Ánh, Phó Chủ tịch Hội và Ông Lê Đình Chương, Chánh Văn phòng Hội; ở huyện cóđồng chí Văn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy- Chủ tịch MTTQ Việt nam huyện; đồng chí  Đinh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc huyện; ở xã có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; chủ tịch Hội Khuyến học 14 xã, thị trấn cùng đại diện các mô hình tiêu biểu của địa phương.

Là cấp huyện đầu tiên trong tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh nhưng Báo cáo tổng kết đã thể hiện khá công phu, đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 23 KH/KHBT ngày 13/01/2020 của Hội Khuyến học tỉnh.

Kết quả mô hình “Gia đình hiếu học” năm 2016 mới chỉ đạt 39,5%  đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” (10.301/26.039 hộ), đến năm 2019 đạt 70% (519.504/27.931 hộ); nhiều Khu phố có tỉ lệ hộ gia đình đạt khá cao như: Khu phố 8, Khu phố 4.

Mô hình “Dòng họ hiếu học”, năm 2016 có 11/11 dòng họ đăng ký, kết quả 8/11 Dòng họ được công nhận, đạt tỉ lệ 72,7%; đến năm 2019 có 13/15 Dòng họ đăng ký, kết quả 10/15 Dòng họ được công nhận đạt tỉ lệ 67%.

Về “Cộng đồng học tập” năm 2016 có 41/76 thôn, khu phố đăng ký và 41/76 thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt tỉ lệ 53,3%; đến năm 2019 số thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập” tăng lên 88%.

Mô hình “Đơn vị học tập”, năm 2016 có 67/76 đơn vị được công nhận, đạt tỉ lệ 81,1%; đến năm 2019 số “Đơn vị học tập” được công nhận 78/85, đạt tỉ lệ 92%. Kết quả 5 năm thực hiện các mô hình học tập ở huyện Tánh Linh đã đạt những kết quả đáng khích lệ, tỉ lệ đạt các danh hiệu năm sau cao hơn năm trước.


Đồng chí Văn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy trao giấy khen cho các mô hình tiêu biểu

  Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và huyện ủy đã ghi nhận: Qua việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập đạt kết quả như trên trước hết là có sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, xã, thị trấn, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể Mặt trận, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt là, tham mưu tổ chức thực hiện của các cấp Hội Khuyến học; Từ đó đưa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị tại huyện nhà ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2016 – 2020 của huyện và tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã khen thưởng 07 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mô hình học tập ở địa phương. Mong rằng, việc xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, có nhiều mô hình tiêu biểu được tôn vinh sẽ là hình mẫu để cộng đồng và cá nhân học tập./.

                                                                                                                                                                      Tháng 6/2020    

                                                                                                                                                             Văn phòng tỉnh hội BT

 


Các tin tiếp
Huyện Tánh Linh tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020   (11/6/2020)
Tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi   (13/5/2020)
HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I.2020   (3/3/2020)
TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC BÌNH THUẬN   (16/11/2012)
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (16/11/2012)