Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu

 Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận (theo tinh thần Công văn số 5786/UBND-VX ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh) về tổ chức sơ kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu.

Ngày 17/5/2012, theo chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đã tổ chức Hội nghị điểm cấp xã (khu vực các huyện phía Nam) sơ kết 5 năm phong trào xây dựng GĐHH, dòng họ hiếu học ở thị trấn. Về dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân; Thường trực Hội Khuyến học các huyện Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, thị xã La Gi; đại diện các Ban, ngành, đoàn thể huyện và Hội Khuyến học các xã, thị trấn trong huyện Hàm Tân. Tại Hội nghị này, Hội Khuyến học thị trấn đã biểu dương 50 GĐHH và 2 chi hội Khuyến học tiêu biểu ở thị trấn; khen thưởng 24 giáo viên, trao học bổng cho 22 học sinh nghèo hiếu học. 

 

 

 


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)