Phan Thiết 5 năm vận động gần 20 tỉ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Ban Chỉ đạo CVĐ "Tiếp bước cho em đến trường" TP. Phan Thiết
Vừa qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thành phố Phan Thiết đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mở cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.

5 năm qua, trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp khá nhịp nhàng của các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương… Nên kết quả đã huy động tổng trị giá 19.934.661.000 đồng cho công tác Khuyến học, “Tiếp bước cho em đến trường” của thành phố. Thông qua đó, đã xét cấp 14.552 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập đạt kết quả khá, giỏi và hạnh kiểm tốt; ngoài ra còn hỗ trợ hàng chục ngàn học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học tạo điều kiện để các em tiếp tục cắp sách đến trường.
 
Có được kết quả trên chính là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ với các ban ngành, mặt trận và các đoàn thể, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” từ thành phố đến phường, xã đã cố gắng triển khai các hình thức vận động một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến khá rõ nét nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm; khơi dậy được tinh thần tương thân, tương ái, sẵn lòng giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo để các em tiếp tục đến trường. Không phụ lòng động viên, giúp đỡ của xã hội, nhiều em đã nỗ lực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi, nhiều em đã trở lại ngồi trên ghế nhà trường.

Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã góp phần tích cực làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm; được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ với kết quả vận động năm sau cao hơn năm trước; Ban Chỉ đạo của Thành phố và các phường xã đã thường xuyên tổ chức trao học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo kịp thời, vượt kế hoạch đề ra./. 

                                                                                     Lương Minh Châu


TRAO HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG":


Các tin tiếp
Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tiếp nhận 411 triệu đồng   (9/7/2014)
Lương Sơn xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”   (24/6/2014)
Xã Sông Phan tổ chức Đêm văn nghệ gây quỹ Khuyến học   (19/5/2014)
Đêm văn nghệ gây Quỹ Khuyến học ở xã Tân Xuân   (16/4/2014)
Phan Thiết vận động quỹ Khuyến học đạt kết quả cao   (30/9/2013)
Bình Thuận vận động trên 2 tỷ đồng Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (19/9/2013)
VƯỜN CÂY CAO SU QUỸ KHUYẾN HỌC   (17/7/2013)
QUỸ HỌC BỔNG MAI VÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI BÌNH THUẬN   (20/2/2013)
Hội đồng hương Bình Thuận tại Bà Rịa – Vũng Tàu vì học sinh nghèo   (4/12/2012)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"   (2/12/2012)