Kết quả bước đầu Cuộc vận động “Tiếp bước cho em tới trường” ở huyện Phú Quý

Phải khẳng định rằng, Cuộc vận động “Tiếp bước cho em tới trường” là một chủ trương lớn và đúng đắn được Hội Khuyến học các cấp trên huyện Phú Quý triển khai thực hiệnSau 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Tiếp bước cho em tới trường” trên địa bàn huyện Phú Quý đã gặt hái được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Từ nguồn quỹ vận động được Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" của huyện đã kịp thời hỗ trợ các em học sinh không may có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt khó tiếp tục đến trường.


Phải khẳng định rằng, Cuộc vận động “Tiếp bước cho em tới trường” là một chủ trương lớn và đúng đắn được Hội Khuyến học các cấp trên huyện Phú Quý triển khai thực hiện. Thông qua cuộc vận động, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học… có thêm nguồn lực hỗ trợ, phát triển rộng khắp trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó giúp cho nhân dân ngày càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng, lợi ích của công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
        

Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" triển khai vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã vận động được trên 725 triệu đồng (kể cả tài trợ trực tiếp), trong đó ở cấp tỉnh đã hỗ trợ 121 suất học bổng, trị giá 204 triệu đồng, cấp huyện và cơ sở là 253 triệu đồng. Qua đó, các cấp Hội đã cấp 464 suất học bổng, với số tiền trên 600 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên gia đình nghèo hiếu học được tiếp tục cắp sách đến trường.


Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động đã vận động tiền, hiện vật trị giá hàng trăm triệu đồng cấp nhiều suất học bổng cho học sinh. Hoạt động này đã vận động được nhiều nhà hảo tâm thường xuyên ủng hộ quỹ và tạo niềm tin, điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Qua thực tế trên cho thấy, Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã trở thành cuộc vận động của toàn xã hội do cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội hỗ trợ tạo điều kiện để Hội Khuyến học các cấp vươn lên làm nòng cốt thực hiện tốt vai trò của mình.   
         

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, có sức loan tỏa lớn, thể hiện qua việc những em học sinh được nhận học bổng đã cố gắng học để đạt kết quả tốt. Từ đó, làm cho nhà tài trợ thấy đồng tiền mình ủng hộ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực. Còn riêng Ban chỉ đạo các cấp thì tin tưởng về tương lai lâu dài, quỹ Khuyến học được đầu tư giúp học sinh nghèo học hành thành đạt, có công ăn việc làm, đầu tư này mang ý nghĩa xóa nghèo bền vững.


Tại Lễ phát động vận động cuộc vận động “Tiếp bước cho em tới trường” năm 2015, ông Trần Tới, Bí thư Huyện ủy Phú Quý chỉ đạo, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo cuộc vận động phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hỗ quỹ “Tiếp bước cho em tới trường”, từ nguồn quỹ có được, kịp thời xét, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo tạo điều kiện để các em được đến trường học tập và có điều kiện học tốt hơn, thực hiện những ước mơ hoài bão cho tương lai. 


Nhìn lại, cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” do đồng chí Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khởi xướng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn tỉnh. 5 năm qua, Phú Quý là một huyện đảo xa của tỉnh, nhưng công tác vận động xây dựng quỹ đã đạt được nhiều kết quả. Ngoài những kết quả nêu trên, Hội Khuyến học các cấp trong huyện còn có những chuyển biến, vươn lên làm nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động của Hội Khuyến học được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ.

                                                                                           Bài, ảnh: Thiện Tâm
                                                                           Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý
 


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)