Phan Thiết vận động gần 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Ảnh: Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
6 tháng đầu năm 2016, Hội khuyến học thành phố và các phường, xã đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Khuyến họcbổng “Tiếp bước cho em đến trường” gần 3 tỷ đồng. 

Trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Thông qua đó, đã kịp thời trao 287 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" với số tiền 406.550.000 đồng; Hỗ trợ học sinh nghèo: 7.517 suất với số tiền: 1.490.000.000 đồng; Khen thưởng học sinh: 10.478 suất với số tiền: 862.396.000 đồng; Hỗ trợ giáo viên: 94 suất với số tiền: 16.440.000 đồng; Chi sửa chữa trường lớp: 103.635.000 đồng.

Bên cạnh việc vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, Hội cũng đẩy mạnh việc củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, trong 6 tháng đã phát triển thêm 784 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 19.264 hội viên. Có 17/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 13.128 hộ và 22 khu phố, thôn đăng ký xây dựng khu phố, thôn văn hóa. Hội cũng đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND Bình Thuận về nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập" giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.  
                                                                                                                                                               LMC
                                                                                                                            


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)