Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh triển khai vận động Quỹ năm 2016.
Ngày 21/6/2016, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp triển khai Kế hoạch vận động Quỹ cấp tỉnh và tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016.

Đây là Cuộc vận động đã được triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ năm 2011 đến nay, nhằm vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay góp sức giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để các em có điều kiện đến trường học tập.

Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã bàn, thống nhất phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh; triển khai công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, trực tiếp tham gia vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ  cấp tỉnh năm 2016, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, năm 2016 quỹ cấp tỉnh vận động 1,7 tỷ đồng và cấp 400 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với mức 3,5 triệu đồng/suất/học sinh; 4 đến 5 triệu đồng/suất/sinh viên. Đợt vận động được triển khai từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8/2016 và tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ, tôn vinh các nhà tài trợ vào tối 26/8/2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ngay sau khi Kế hoạch được triển khai, Hội Khuyến học tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tiếp nhận số tiền 3.770.000 đồng của CBCNV Sở Giáo dục và Đào tạo ủng hộ; Công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân ủng hộ 100 triệu đồng; nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đã liên hệ lấy số tài khoản để chuyển tiền ủng hộ. Với những khởi đầu tốt đẹp ấy, tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cuộc vận động năm 2016 sẽ đạt kết quả tốt đẹp!
                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)