Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học

Sáng ngày 30/01/2013 tại Hội trường Ban quản lý Cảng Phú Quý, Chi Hội khuyến học Cảng Phú Quý đã phối, kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng của cán bộ, hội viên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Thọ Trưởng phòng Kế hoạch Khai thác; Phó chủ tịch Công đoàn; Chi Hội trưởng Hội khuyến học Cảng Phú Quý đã phổ biến đầy đủ nội dung Kế hoạch số 01-KH/KHPQ, ngày 25/01/2013 của Hội khuyến học huyện Phú Quý về việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Hướng dẫn 57/HĐND-CTHĐ ngày 15/01/2013 về việc Hướng dẫn báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến toàn thể cán bộ, hội viên trrong đơn vị.

Sau khi thông qua nội dung toàn bộ Dự thảo đồng chí nhấn mạnh: Sửa đổi Hiến pháp là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; đồng thời phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước là phát huy cao nhất vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Vì vậy mỗi cán bộ, hội viên phải nêu cao tính gương mẫu trong việc tham gia nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp một cách công khai, khoa học. Đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo; Các cán bộ, hội viên phải xác định rõ: góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ quan trọng cần phải tập trung nghiên cứu, thảo luận một cách nghiêm túc, khách quan, trung thực. Sau khi nghe đồng chí Chi hội trưởng quán triệt tất cả cán bộ, hội viên đều tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Trong khoảng thời gian gần một buổi thảo luận, đa số các ý kiến đóng góp đều bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung của dự thảo đề ra.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Chi Hội trưởng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, những ý kiến đóng góp tâm huyết của toàn thể cán bộ, hội viên và hứa sẽ tập hợp đầy đủ ý kiến đóng góp để báo cáo gửi cấp trên đúng quy định./.

Trần Thị Thanh Hiền

BQL Cảng Phú Quý- Bình Thuận

ĐT: 01222624035


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)