Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2013

Sáng ngày 26/12/0213, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014, về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thiệu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận. Trong năm 2013, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã phát triển mới 3 chi hội khuyến học, nâng tổng số lên 145 chi hội và 3 Ban khuyến học; phát triển 1.540 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 11.254 người, đạt tỷ lệ 10,42% so với tổng dân số của thị xã. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học đã phủ kín 100% xã, phường, trường học; xây dựng được 8 dòng họ hiếu học, 26 cộng đồng khuyến học.

     Năm 2013, toàn thị xã vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài bằng tiền và hiện vật qui ra tiền hơn 2,1 tỷ đồng đạt 213% chỉ tiêu cả năm, tăng 18% so với năm 2012. Trong đó, Thị Hội huy động được hơn 500 triệu đồng, xã phường và các đơn vị liên quan là 1.600 triệu đồng. Đã cấp 2.987 suất học bổngcho học sinh nghèo, 9.174 phần thưởng, phần quà cho học sinh khá, giỏi.

             

     Hội nghị đánh giá: Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2013 tiếp tục có bước phát triển. Công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền được phát huy và nâng dần chất lượng; có 8/9 Hội cơ sở xã phường đạt khá, tốt, không có đơn vị nào yếu, kém.

    Tuy nhiên, hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thị xã vẫn còn một số mặt hạn chế, chậm khắc phục như: Một số cấp ủy Đảng và chính quyền chưa quán triệt các quan điểm đã nêu trong Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, công tác vận động quỹ tuy có cố gắng nhưng chưa đồng đều, việc thu hội phí còn khó khăn…

   Hội Khuyến học thị xã cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, nhất là những cơ sở Hội chưa đạt khá, tốt; phát triển mới 1.750 hội viên; vận động xây dựng đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” 7.500 hộ; ở mỗi xã, phường phấn đấu có 1 đến 2 thôn, khu phố Khuyến học tiên tiến; làm tốt công tác vận động quỹ để cấp được 120 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với mức 2 triệu đồng/suất và 1.500 suất học bổng Khuyến học với mức 500.000 đồng/suất và vận động trên 12.000 lượt người học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng.


                                                                                   Lê  Văn Phượng

   Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã La Gi.
                                      
                      


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)