Đại hội Hội Khuyến học cơ sở ở thị xã La Gi
Đại hội Khuyến học phường Tân Thiện

Thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận, từ đầu tháng 5/2014, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cấp xã, phường.Thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận, từ đầu tháng 5/2014, Hội Khuyến học thị xã La Gi đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cấp xã, phường.

Hội Khuyến học Phường Tân Thiện được chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu cấp cơ sở để  rút kinh nghiêm cho các xã, phường trong Thị xã.

 


 

Đại hội Khuyến học xã Tân Hải

 


 

Đại hội Khuyến học xã Tân Phước

 

Từ sau Đại hội điểm ở phường Tân Thiện, đến nay đã có thêm 3 xã, phường tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ III. Trong các Đại hội cơ sở vừa qua đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, sự tập trung đúng mức của các tổ chức Hội, nên kết quả đạt được từ các Đại hội này rất thành công.
                                                                                                                                                             

Hội Khuyến học thị xã La Gi
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)