Hội Khuyến học xã Phan Lâm tổ chức Đại hội lần thứ hai

Hội Khuyến học xã Phan Lâm vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Khuyến học nhiệm kỳ III (2014-2019).Là xã miền núi, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trong thời gian qua, Hội Khuyến học xã Phan Lâm có sự thay đổi về nhân sự, nhưng nhờ sự quan tâm của Hội Khuyến học huyện, Đảng ủy, UBND xã, Hội Khuyến học xã đã đạt một số kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể là, đã phát triển được 89 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên 164 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức sơ kết 5 năm cuộc vận động xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013, đã biểu dương khen thưởng 14 hộ gia đình hiếu học tiêu biểu, phong trào này đã và đang đi vào cuộc sống của từng hội viên và trong nhân dân, từng bước có tác dụng thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, dòng họ đồng thời cũng khơi dậy trách nhiệm của xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương.


Nhiệm kỳ đến, Hội Khuyến học xã Phan Lâm phấn đấu hàng năm có 70% hộ gia đình đăng ký và có 50% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, có ít nhát 01 Dòng họ được cộng nhận “Dòng họ hiếu học”, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, nhằm nâng cao trình độ dân trí tại xã nhà. 


Tại Đại hội, các đại biểu tham luận nhiều nội dung về công tác Khuyến học, khuyến tài như: công tác xây dựng quỹ Hội, công tác tham gia hỗ trợ nhà trường,vận động trẻ em đúng độ tuổi ra lớp và công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Cũng tại Đại hội, Hội Khuyến học xã đã vận động các mạnh thường quân tặng 6 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học, với tổng trí giá là 3 triệu đồng.  


Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 11 thành viên và bầu 2 đại biểu dự Đại hội cấp huyện./.

                                                                                                                                                                                                                          Tương Lai
 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)