Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh
Ngày 12/4/2016, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp để bàn, thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Cuộc vận động và xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe Hội Khuyến học tỉnh (Thường trực BCĐ) trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh, Kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2016; dự kiến đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho Cuộc vận động và dự kiến về nội dung, chương trình Hội nghị tổng kết.

Hội nghị đã thảo luận, tham gia góp ý Báo cáo tổng kết 5 năm (2011 – 2015) và Kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2016; thống nhất về nội dung, chương trình Hội nghị; danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh khen. Riêng các trường hợp đề nghị khen cao Ban Chỉ đạo để lại xem xét sau.
 
Trong đợt này, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã xét, cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” học kỳ II, năm học 2015 – 2016 cho 255 em học sinh, sinh viên ở các địa phương trong tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng thống nhất sửa lại mức học bổng ở các địa phương cấp cho học sinh Tiểu học là 01 triệu đồng/suất/năm (trước đây là 02 triệu đồng); mức học bổng do BCĐ tỉnh cấp cho sinh viên đạt loại giỏi là 05 triệu đồng/suất/năm (trước đây khá, giỏi chung  mức 4,5 triệu đồng/suất).
 
                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)