Hội khuyến học huyện Bắc Bình vận động hơn 580 triệu đồng vào quỹ Hội
Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Toàn huyện có 197 chi hội trực thuộc Hội Khuyến học xã, thị trấn với gần hơn 10.000 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học đã huy động được hơn 580 triệu đồng vào quỹ hội, trong đó quỹ Hội cấp xã 415 triệu đồng... 

Công tác động viên, khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời. Các cấp Hội đã khen thưởng hơn 1.800 suất quà cho học sinh giỏi, nghèo vượt khó; hỗ trợ giáo viên nghèo, sửa chữa trường lớp với tổng số tiền 640 triệu đồng. Phong trào xã hội hoá công tác Khuyến học ngày càng phát triển, việc xây dựng mô hình học tập cộng đồng, học thường xuyên, học suốt đời được các cấp cơ sở thực hiện hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Hội Khuyến học huyện Bắc Bình tăng cường đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”, nhằm động viên tinh thần học tập của học sinh nghèo hiếu học; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghệp tham gia đóng góp quỹ khuyến học; đồng thời phát huy có hiệu quả, chất lượng hơn nữa hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn./.

                                                                              Hồng Lanh
                                                                            Đài Bắc Bình


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)