Tổng kết Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh với UBMTTQVN tỉnh.
Ngày 16/02/2016, tại thành phố Phan Thiết, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên tịch về phối hợp vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học” giai đoạn 2008 – 2016.

Dự Hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Đoàn thể chính trị ở tỉnh; Thường trực Hội  Khuyến học và Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu thực hiện Chương trình liên tịch trong giai đoạn 2008 – 2016.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giai đoạn 2008 – 2016. Báo cáo đã nêu rõ: Chương trình liên tịch đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với Hội Khuyến học các cấp trong xây dựng Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, bản, khu phố khuyến học; có tác dụng tích cực trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong vận động, phát động đăng ký, bình xét công nhận danh hiệu Gia đình hiếu học; dòng họ, thôn, khu phố khuyến học… Có sự phối hợp của Mặt trận đã góp phần tham gia bình xét, công nhận các danh hiệu kịp thời, khách quan, chính xác hơn.
 
Mặt khác, việc phối hợp tổ chức biểu dương, tôn vinh các “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” tiêu biểu; trao quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khen thưởng học sinh giỏi đạt thành tích học tập cao trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm, đã làm cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được cộng đồng quan tâm hơn, thúc đẩy phong trào phát triển. 

Từ khi Chương trình liên tịch được triển khai thực hiện, có sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận, nhất là từ khi cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” được triển khai, việc phối hợp vận động Quỹ khuyến học hàng năm đạt kết quả cao hơn.

Đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp: Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là một nội dung cụ thể, thiết thực của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; làm cho cuộc vận động do Mặt trận chủ trì mang ý nghĩa thiết thực. Việc phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức các nội dung khuyến học, khuyến tài trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm chính là hoạt động thực tiễn; làm cho nội dung của “Ngày hội Đại đoàn kết” thêm phong phú, sinh động và có ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư.

Việc gắn kết các nội dung về xây dựng Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học với xây dựng GĐVH, Dòng tộc văn hóa, Thôn, khu phố văn hóa đã góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Dòng tộc văn hóa thôn, khu phố văn hóa… Thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” phát triển ngày càng sâu rộng hơn.

Chương trình liên tịch với Hội Khuyến học cũng là nội dung thiết thực, cụ thể của Mặt trận Tổ quốc, nhằm phối hợp, hỗ trợ cho tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả. Thông qua đó, xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Báo cáo tổng kết cũng đã nêu những mặt còn hạn chế, cụ thể là: Phối hợp giữa Hội Khuyến học và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tuyên truyền các nội dung liên tịch về xây dựng Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn, khu phố khuyến học chưa thường xuyên, chưa sâu kỹ; chưa quan tâm đúng mức vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác triển khai, phối hợp thực hiện Chương trình liên tịch ở các địa phương trong tỉnh không đồng đều; không liên tục, nhất là ở cơ sở và thôn, khu phố. Còn nhiều nơi, Chi hội Khuyến học và Ban Công tác Mặt trận nhận thức về chương trình liên tịch chưa đúng, chưa thấy được mối quan hệ, lợi ích thiết thực giữa xây dựng “Gia đình hiếu học” với xây dựng GĐVH, còn tình trạng mạnh ai nấy làm, chưa có sự phối hợp theo Chương trình liên tịch. 

Việc triển khai thực hiện Chương trình liên tịch ở một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc ở địa phương, cơ sở và ở thôn, khu phố.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận của Mặt trận và Hội Khuyến học một số huyện, thị xã, xã, phường và thôn, khu phố; ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; của lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.Đã thông qua và ký kết chương trình liên tịch mới giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Hội Khuyến học tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã trao 6 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 14 Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình liên tịch giữa Mặt trận và Hội Khuyến học tỉnh, giai đoạn 2008 – 2016. 

Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ:

​Đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu khai mạcCác đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị:Ký kết Chương trình liên tịch mới

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểuĐ/c Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ TU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tổng kết HNCác tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)