Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động ở huyện Phú Quý
Ngày 23/3/2017, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở huyện Phú Quý.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Ngọc Chính – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh làm Trưởng đoàn. Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số trường hợp học sinh được Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016. Đoàn đã đến nhà trường, nơi các em học sinh đang học và gia đình 6 em học sinh ở 3 xã Long Hải, Tam Thanh, Ngũ Phụng. Qua kiểm tra, cả 6 trường hợp đều xét đúng đối tượng theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh, là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ gia đình có nhiều khó khăn; các em đều học khá hoặc giỏi và có hạnh kiểm tốt; học bổng được Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện cấp đã được trao cho các em và gia đình nhận.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện, nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện cuộc vận động ở huyện năm 2016; kiểm tra hồ sơ xét cấp học bổng và chứng từ thu, chi quỹ cấp huyện trong năm 2016.

Kết quả, năm 2016 huyện Phú Quý đã triển khai thực hiện khá tốt cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Ban Chỉ đạo được củng cố, tổ chức phát động và có nhiều hình thức vận động đạt hiệu quả; có sự phối hợp hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, các đoàn thể… Kết quả vận động quỹ và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở cấp huyện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, vận động ủng hộ tiền vào quỹ cấp huyện 50.150.000đ/50.000.000đ, đạt 100,3% kế hoạch; cấp 18/15 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, đạt 120% kế hoạch. Ở cấp xã, Ban Chỉ đạo cuộc vận động thường xuyên được củng cố và duy trì hoạt động; năm 2016 các xã đều thực hiện đạt chỉ tiêu vận động quỹ và cấp học bổng do Ban Chỉ đạo huyện giao.Việc quản lý quỹ và xét cấp học bổng của Ban Chỉ đạo huyện thực hiện chặt chẽ, đúng quy định tài chính và quy chế của Ban chỉ đạo tỉnh.
 
Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban Chỉ đạo huyện chú ý phân công cụ thể công việc cho các thành viên gắn với chuyên môn của ngành và đoàn thể để tham gia thực hiện cuộc vận động có hiệu quả hơn; có kế hoạch, biện pháp huy động quỹ tốt hơn; đồng thời chú ý theo dõi kết quả cấp học bổng của cấp tỉnh và cấp huyện cho học sinh, sinh viên, kể cả sau khi các em ra trường, có công ăn việc làm ổn định…
                                                                                                              Trần Trung
HÌNH ẢNH KIỂM TRA TẠI GIA ĐÌNH HỌC SINHCác tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)