Phan Thiết tổng kết cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016
Vừa qua, tại Hội trường cơ quan Thành ủy Phan Thiết, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động năm 2016 và triển khai kế hoạch vận động năm 2017.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND thành phố; Ban Chỉ đạo cuộc vận động và đại diện các ban, ngành đoàn thể thành phố; đại diện cấp ủy, Chủ tịch Hội khuyến học các phường, xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị – Ủy viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố chủ trì Hội nghị.
 
Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả đạt được của cuộc vận động trong năm 2016. Trong đó, việc tổ chức vận động được Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả, với tổng giá trị vận động Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016 đạt trên 5.160 triệu đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền). Thông qua đó, đã trao 440 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, đạt 258,8% (chỉ tiêu đề ra là 170 suất); công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài được các cấp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nên công tác vận động ngày càng có hiệu quả hơn...

Để công tác vận động trong năm 2017 đạt kết quả cao hơn, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” của thành phố đã đề ra nhiệm vụ cần tập trung là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đi vào chiều sâu, đều khắp; thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức và các nhà hảo tâm cùng chung tay vì sự học của tương lai con em của thành phố, nhất là các em học sinh thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn về kinh tế. Phấn đấu năm 2017 vận động trên 3,88 tỷ đồng (kể cả bằng hiện vật quy ra tiền), xét cấp học bổng cho 280 suất. Để đạt được kết quả đó, từng Ban chỉ đạo cuộc vận động từ thành phố, đến phường, xã phải chủ động triển khai thực hiện và Chủ tịch Hội Khuyến học cấp phường, xã phải nỗ lực thực hiện với trách nhiệm cao để cuộc vận động trở nên có ý nghĩa hơn trong cộng đồng và xã hội./.
                                                                                                                                                                          L.M.C


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)