Huyện Hàm Thuận Bắc tập huấn nhân rộng các mô hình học tập suốt đời
Ngày 26/5/2017, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tập huấn về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020.

Tham dự Hội nghị, ở tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh dự và truyền đạt các nội dung tập huấn; ở huyện có đ/c Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Hội Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo huyện ủy; ở các xã, thị trấn có lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Hội Khuyến học; ở thôn, khu phố có Thôn trưởng, khu phố trưởng, chi hội trưởng Khuyến học và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.
   
Tại Hội nghị, theo đề nghị của lãnh đạo huyện, các đ/c lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã trực tiếp quán triệt Công văn số 516-CV/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập ở cơ sở”; những nội dung trọng tâm cần thực hiện theo Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016; Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh; triển khai văn bản Hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh và hướng dẫn sử dụng 4 loại biểu mẫu mới để đăng ký, đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận và giải đáp thắc mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, một số đại biểu đã đề nghị xem xét việc cấp kinh phí thực hiện 4 mô hình cho thôn, khu phố và cấp xã chưa phù hợp; đề nghị tăng kinh phí cho thôn, khu phố và cấp cho cấp xã cần theo khu vực và quy mô dân số…

Đồng chí Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã giải đáp các ý kiến, các vấn đề mà đại biểu đã nêu tại Hội nghị và nhắc lại những công việc cần tập trung triển khai trong thời gian tới để xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” ở địa phương đạt kết quả.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp của huyện và UBND các xã, thị trấn phải xem công tác xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; yêu cầu UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện; đồng thời giải quyết đầy đủ kinh phí thực hiện 4 mô hình học tập theo Quyết định 220 của UBND tỉnh.
                                                                                                       Trần Trung

HÌNH ẢNH HN TẬP HUẤN 


Đại biểu dự Hội nghị tập huấn
Các đ/c lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn


Đ/c  Nguyễn Văn Bảy - PCT UBND huyện kết luận HN tập huấn

Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)