TUY PHONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2018
Hội khuyến học huyện Tuy Phong vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn về công tác Khuyến học năm 2018 cho các chi hội trưởng khuyến học thôn, khu phố, dòng họ, trường học trực thuộc xã, thị trấn và các thành viên phụ trách các tiêu chí trong việc thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.


Số lượng học viên tham dự lớp tập huấn có 225 người. Nội dung tập huấn về xây dựng và hoạt động của Chi hội khuyến học, sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh; xếp loại thi đua của Hội Khuyến học các cấp, chi hội khuyến học Thôn, khu phố; các Chương trình liên tịch với các ngành có liên quan “về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về vấn đề thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; triển khai 02 chuyên đề “Tổ chức, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; thu thập minh chứng và cho điểm 15 đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cốt lõi nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của chi hội, cũng như giải quyết những vấn đề còn khó khăn vướng mắc qua thực tế công tác tại địa bàn cơ sở.

Hy vọng sau lớp tập huấn lần này, phong trào khuyến học, khuyến tài của các địa phương trong huyện ngày càng khởi sắc, tốt đẹp; nhằm tạo nên phong trào phát triển bền vững hơn.

                                                                                       Trần Hạnh

HÌNH ẢNH LỚP TẬP HUẤN


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)