Hội Khuyến học TP. Phan Thiết 9 tháng đầu năm có nhiều chỉ tiêu chủ yếu xấp xỉ đạt kế hoạch cả năm 2018
9 tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học từ thành phố đã có nhiều cố gắng phối hợp triển khai có kết quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch cả năm 2018.


Trước hết, Hội đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đén trường”, 9 tháng đầu năm 2018 đã vận động đạt tổng trị giá 7.022.070.000 đồng. Trong đó, vận động mới 4.612.935.000 đồng đạt 131,7% kế hoạch năm. Đã kịp thời xét, trao 574 suất Học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với số tiền 842.056.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 7.278 suất, với số tiền 2.022.838.000 đồng; khen thưởng học sinh 13.825 suất, với số tiền 1.372.815.000 đồng; hỗ trợ giáo viên 275 suất, với số tiền 135.138.000 đồng; chi sửa chữa trường lớp 63.136.000 đồng. Tổng chi quỹ khuyến học 9 tháng năm 2018 là 4.473.976.000 đồng. 

Cùng với các hoạt động đó, Hội còn đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”,”Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”  giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh”. Trong 9 tháng đầu năm đã có 18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng các loại hình cụ thể như sau: Xây dựng GĐHH 36.350/55.840 hộ, đạt 65,35 % so với số hộ, bằng 118,2% kế hoạch năm và tăng 113,3% so với cùng kỳ năm 2017; có 119/131 khu phố, thôn đăng ký xây dựng Cộng đồng học tập; 79/86 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập; 02 Dòng họ đăng ký xây dựng Dòng họ hiếu học. 

Đồng thời, Hội cũng đẩy mạnh việc củng cố kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên. Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã phát triển mới 1.915 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 23.929 hội viên, đạt tỷ lệ 10,39% so với dân số. Mạng lưới tổ chức Hội Khuyến học đã được phủ kín các địa bàn thôn, khu phố, trường học, cơ quan, ban, ngành đoàn thể toàn thành phố với 268 tổ chức trực thuộc, gồm 50 tổ chức Hội khối các cơ quan thành phố; 218 tổ chức Hội khối phường, xã. Các Trung tâm học tập cộng đồn đã mở được 175, tăng 21 lớp so với cùng kỳ năm 2017 và có 12.778 lượt hội viên tham gia học tập, xấp xỉ đạt Kế hoạch năm.  

                                              Lương Minh Châu
                          Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)