Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác Khuyến học năm 2018
Ngày 11/01/2019, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Dự Hội nghị có các đồng chí và các vị trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh; Thường trực các huyện, thành Hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Năm 2018, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh tiếp tục có bước phát triển. nổi bật là: Đã phát triển 21.790 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh lên 179.191 người, đạt tỷ lệ 13,8% so với tổng dân số của tỉnh. Kết quả xếp loại Hội Khuyến học cấp xã năm 2018, trong tổng số 127 cơ sở Hội, có 72 tốt, 45 khá, 09 trung bình và 01 yếu.

Kết quả xây dựng các mô hình học tập đạt cao so với năm 2017, trong đó có 201.824 hộ được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, tăng 20.800 hộ so năm 2017, đạt 168% kế hoạch và bằng 66,7% so với tổng số hộ toàn tỉnh; 62/83 dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ hiếu học”; 561/706 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 575/932 đơn vị thuộc cấp xã quản lý được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Vận động Quỹ Khuyến học 3 cấp năm 2018 đạt tổng trị giá 35.352.246.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), tăng 832.732.000đ so với năm 2017, đạt 176% kế hoạch năm 2018. Trong đó, cấp tỉnh vận động 4.354.273.000đ, đạt 217% kế hoạch, tăng 594.356.000đ so với năm 2017. Cấp huyện và cơ sở vận động Quỹ Khuyến đạt tổng trị giá 30.710.699.000đ (kể cả hiện vật quy tiền), tăng 609.727.000đ so với năm 2017, đạt 170% kế hoạch năm. 

Tổng quỹ Khuyến học 3 cấp (tỉnh, huyện, cơ sở), kể cả tồn quỹ năm 2017 chuyển sang là: 62.110.801.000đ, tăng 3.818.187.000đ so với năm 2017, đạt mức bình quân tính theo đầu người dân 48.125 đồng/người. 

Trong năm, Quỹ Khuyến học 3 cấp (kể cả nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã chi 32.108.979.000đ, bằng 90,8% tổng nguồn quỹ vận động mới, tăng 960.019.000đ so với năm 2017. Trong đó, chi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 13.645 suất, với tổng số tiền 11.478.646.000 đồng. (Có 3.134 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng số tiền 4.914.002.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 58.336 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 12.829.735.000đ; khen thưởng học sinh giỏi 60.158 suất (kể cả hiện vật), trị giá 5.262.848.000đ; hỗ trợ thầy, cô giáo 779 suất, với tổng số tiền là 227.000.000đ; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 1.476.598.000đ… 

Công tác liên kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng, tổ chức xã hội làm công tác Khuyến học được quan tâm thực hiện khá tốt như: Đã ký kết, triển khai các chương trình liên tịch về phối hợp đẩy mạnh hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo… Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận thực hiện mỗi tuần một phóng sự tuyên truyền về Khuyến học, khuyến tài và Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Đài. Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh tổ chức vận động quỹ Khuyến học cấp tỉnh năm 2018 đạt kết quả cao…

Có thể nói, năm 2018 các mặt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với năm 2017. Điểm nổi tiêu biểu là, Hội Khuyến học ở cả 3 cấp: Tỉnh, huyện và xã đã tham mưu được cho cấp ủy chỉ đạo; duy trì, tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” liên tục từ năm 2011 đến nay. Thông qua cuộc vận động này, đã huy động được các cơ quan, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay, góp sức tham gia ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, tích cực đóng góp ủng hộ quỹ, làm cho quỹ Khuyến học hàng năm tăng lên 4-5 lần, giúp đỡ kịp thời mỗi năm hàng chục ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. 
 
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đều, chưa thường xuyên, sâu rộng. Hoạt động của một số tổ chức Hội cơ sở còn yếu, nhất là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm củng cố. Tổ chức và hoạt động của Ban Khuyến học ở khối cơ quan, doanh nghiệp còn khó khăn, chưa có tiến bộ; công tác phát triển hội viên mới, vận động xây dựng quỹ Khuyến học ở một số địa phương gặp khó khăn. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng còn nhiều khó khăn, lúng túng.

Nguyên nhân của nhưng hạn chế nêu trên là do{ Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác Khuyến học, bố trí cán bộ làm Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã không hợp lý, không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động công tác khuyến học ở địa phương. Trung tâm học tập cộng đồng ở nhiều nơi chưa được củng cố, nâng chất lượng hoạt động. Cán bộ Chi hội khuyến học ở thôn, khu phố do không có chế độ, nên nhiều nơi hoạt động cầm chừng, thiếu nhiệt tình, ảnh hưởng đến việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở cơ sở. 

Cũng tại Hội nghị, Hội Khuyến học đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu chủ yếu: Phát triển hội viên mới trên 23.000 người; xây dựng Gia đình hiếu học đạt trên 206.000 hộ; vận động quỹ khuyến học 3 cấp đạt tổng trị giá trên 20 tỷ đồng; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” trên 2.400 suất; vận động nhân dân tham gia học tập tại TTHTCĐ trên 145.000 lượt người.
                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
                                    


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)