Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở các địa phương
Trong thời gian vửa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập 2 đoàn Kiểm tra, tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2019 ở các địa phương trong tỉnh.


Đây là việc làm thường xuyên hàng năm của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh. Năm nay, Ban Chỉ đạo tỉnh chọn 4 huyện, thị là Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và La Gi để kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2019. 

Tại các địa phương nói trên, trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện, Đoàn Kiểm tra đã đi thực tế, đến gia đình một số học sinh, sinh viên được cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện. Qua kiểm tra, các trường hợp đều xét đúng đối tượng theo Quy chế của Ban Chỉ đạo tỉnh, là con em hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ gia đình có nhiều khó khăn; các em đều học khá hoặc giỏi và có hạnh kiểm tốt; học bổng được Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện cấp đã được trao cho các em và gia đình nhận. 

Làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” các huyện, thị xã nghe báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2019. Kết quả, trong năm 2019 các huyện đã triển khai thực hiện khá tốt cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở địa phương, Ban Chỉ đạo các huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công các thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực hoạt động; đồng thời có nhiều hình thức vận động đạt hiệu quả. Trong đó, phổ biến là các huyện đều tham mưu UBND huyện có Công văn hoặc Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia, cuộc vận động và ủng hộ quỹ ở địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Kết quả vận động quỹ và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở các huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, Tuy Phong vận động quỹ cấp huyện đạt kết quả cao nhất, với tổng trị giá 1.226.892.000đ (kể cả hiện vật), riêng vận động tiền mặt vào tài khoản là 1.038.192.000đ, đạt 259% so với kế hoạch của BCĐ tỉnh; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 90 suất/171.500.000đ, đạt 112% kế hoạch. Huyện Hàm Thuận Bắc vận động quỹ đạt 887.045.000đ, trong đó tiền mặt ủng hộ vào tài khoản là 521.245.000đ, đạt 130% kế hoạch tỉnh giao; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 80 suất/160.000.000đ, đạt 100% kế hoạch. Huyện Tánh Linh vận động ủng quỹ cấp huyện 757.270.000đ, trong đó tiền mặt vào tài khoản là 582.814.000đ đạt 145% kế hoạch; cấp 81 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 162.000.000đ đạt 117% kế hoạch. Đáng chú ý là, ở huyện Hàm Thuận Bắc, các năm trước chưa có năm nào vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản đạt chỉ tiêu, năm nay đã vận động vượt kế hoạch của tỉnh. Riêng thị xã La Gi, tính đến cuối tháng 10/2019, vận động tiền mặt vào quỹ mới đạt 347.609.113đ/400.000.000đ, đạt 86,9% kế hoạch; cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 59 suất/59.000.000đ, đạt 84% chỉ tiêu tỉnh giao. 

Việc quản lý quỹ và xét cấp học bổng của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã thực hiện đúng quy định, chưa phát hiện có sai trái, thất thoát quỹ.

Qua kiểm tra, các Đoàn kiểm tra tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo các huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp tổ chức tốt cuộc vận động ở địa phương năm 2019. Đồng thời, nhắc nhở, đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương chú ý trong việc xét, cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cần làm kịp thời; hồ sơ, thủ tục bảo đảm đúng quy định. Địa phương vận động quỹ và cấp học bổng chưa đạt chỉ tiêu, cần có biện pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.
                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH KIỂM TRA Ở CÁC HUYỆN

Làm việc với Ban Chỉ đạo huyện

Đến thực tế gia đình học sinh, sinh viên khó khăn được nhận học bổng
Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)