Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)

Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) do ông ANDRE’MENRAS thành lập. Từ năm 2004 đến nay, hàng năm Hội liên tục tài trợ học bổng cho 12 học sinh phổ thông là con, cháu của những người tham gia cách mạng bị Mỹ - Ngụy bắt tù đày với số tiền 600 UERO/em/năm.

ảnh: ông Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bức trướng lưu niệm cho đại diện của ADEP)
Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)