La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”

Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã La Gi đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”  học kỳ I, năm học 2014-2015, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 69 học sinh Tiểu học và Trung học của các xã, phường trong thị xã.Vừa qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã La Gi đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”  học kỳ I, năm học 2014-2015, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 69 học sinh Tiểu học và Trung học của các xã, phường trong thị xã.

 

 

Đây là hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Hội Khuyến học thị xã La Gi, nhằm giúp những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học và có thành tích học tập khá, giỏi.
     
Kết hợp với đợt trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” lần này, Phòng Lao động – TBXH thị xã cũng trao 11 suất học bổng “Cùng em đến trường” mỗi suất từ 3 - 5 triệu đồng và 4 phần quà là 4 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trong thị xã.
                                                                            
                                                                                                                                                                                               Lê Văn Phượng
                                                                                                                                                                                   Hội Khuyến học thị xã La Gi
 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)