Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”
Sáng ngày 16/6/2016, UBND thành phố Phan Thiết đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt các phường, xã để triển khai nhân rộng mô hinh xây dựng “Gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học; cộng đồng học tập; đơn vị học tập” giai đoạn 2016 -2020.    


Hội nghị được nghiên cứu sâu, kỹ Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 25-HD/KHBT ngày 17/3/2016 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận “về việc triển khai nhân rộng mô hình xây dựng “gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học; cộng đồng học tập; đơn vị học tập”; Quyết định 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Bộ Tiêu chí “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập; đơn vị học tập” và Qui trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí. 

Theo đó, trong năm 2016-2017, UBND thành phố phát động nhân dân toàn thành phố đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học; cộng đồng học tập; đơn vị học tập” cùng với thời gian đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn văn hóa và cuối mỗi năm tiến hành bình xét theo Bộ Tiêu chí mới do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; năm 2018 sẽ tiến hành tọa đàm theo từng loại hình để rút kinh nghiệm; năm 2020 tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng “gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học; cộng đồng học tập; đơn vị học tập” tiêu biểu xuất sắc.

                                                                             LMC
                                         

Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)